Tục ngữ Lẽ phải | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nói phải củ cải cũng nghe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:24
Nói phải củ cải cũng nghe.

Phải chẳng qua lẽ khỏe chẳng qua phép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:22
Phải chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua phép.

Khôn chẳng qua lẽ khỏe chẳng qua lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:21
Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang