Tục ngữ Khôn dại | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Khôn dại tại tâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:51
Khôn dại tại tâm.

Khôn từ trong trứng khôn ra dại đến già vẫn dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:48
Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vẫn dại.

Rượu ngon bởi vị men nồng người khôn bởi vị giống dòng mới khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:44
Rượu ngon bởi vị men nồng, người khôn bởi vị giống dòng mới khôn.

To đầu mà dại bé dái mà khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:43
To đầu mà dại bé dái mà khôn.

Khôn nhà dại chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:41
Khôn nhà, dại chợ.

Khôn với vợ dại với anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:40
Khôn với vợ, dại với anh em.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:38
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết.

Khôn khi vô sự thảo khi no lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:37
Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng.

Hết khôn dồn ra dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:35
Hết khôn, dồn ra dại.

Trăm cái khôn dồn một cái dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:34
Trăm cái khôn dồn một cái dại.

Khôn ba năm dại một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:31
Khôn ba năm dại một giờ.

Người khôn dồn ra mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:30
Người khôn dồn ra mặt.

Khôn ngoan hiện ra ngoài què quặt hiện ra chân tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:28
Khôn ngoan hiện ra ngoài, què quặt hiện ra chân tay.

Khôn ra miệng dại ra tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:27
Khôn ra miệng, dại ra tay.

Khôn thì ngoan gian thì nồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:26
Khôn thì ngoan, gian thì nồng.

Người khôn đón trước rào sau để cho người dại biết đâu mà dò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:25
Người khôn đón trước rào sau, để cho người dại biết đâu mà dò.

Người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:25
Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo.

Làm trai cứ nước hai mà nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:24
Làm trai cứ nước hai mà nói.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:23
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều người khôn dù nói nửa điều cũng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:22
Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều, người khôn dù nói nửa điều cũng khôn.

Người khôn không nỡ ra đòn một lời nói nhẹ hãy còn đắng cay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:20
Người khôn không nỡ ra đòn, một lời nói nhẹ hãy còn đắng cay.

Người khôn nói mánh người dại đánh đòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:18
Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn.

Khôn khéo lấy miệng mà sài vụng dại lấy vai mà đỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:18
Khôn khéo lấy miệng mà sài, vụng dại lấy vai mà đỡ.

Khôn ăn cái dại ăn nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:17
Khôn ăn cái, dại ăn nước.

Khôn làm lẽ khỏe ở mùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:17
Khôn làm lẽ, khỏe ở mùa.

Khôn làm lại dại ở chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:16
Khôn làm lại, dại ở chùa.

Khôn làm văn tế dại làm văn bia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:15
Khôn làm văn tế, dại làm văn bia.

Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:13
Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Thấy ăn tìm đến thấy đánh tìm đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:11
Thấy ăn tìm đến, thấy đánh tìm đi.

Thế gian còn dại chưa khôn sống mặc áo rách chết chôn áo lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:09
Thế gian còn dại chưa khôn, sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang