Ca dao | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Khi ăn thì sấn cổ vào, Khi làm cả thảy xé rào chạy khan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:59
Khi ăn thì sấn cổ vào
Khi làm cả thảy xé rào chạy khan

Tạnh trời mây kéo về non, Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:27
Tạnh trời mây kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.

Có trăng thì phụ lồng đèn, Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:26
Có trăng thì phụ lồng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:26
Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

Đố ai bắt chạch đằng đuôi, Bắt chim đầu cánh bắt người trong trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:24
Đố ai bắt chạch đằng đuôi,
Bắt chim đầu cánh, bắt người trong trăng.

Đố ai biết đá mấy hòn, Tua rua thấy chiếc trăng tròn mấy đêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:22
Đố ai biết đá mấy hòn,
Tua rua thấy chiếc trăng tròn mấy đêm.

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:20
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

Bà kia bận áo xanh xanh, Ngồi trong đám hẹ nói hàng con dâu, Bà ơi! Tôi không sợ bà đâu, Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:33
Bà kia bận áo xanh xanh,
Ngồi trong đám hẹ nói hàng con dâu.
Bà ơi! Tôi không sợ bà đâu.
Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà.
Chừng nào bà chết ra ma,
Trong chay ngoài hội hết ba chục đồng.
Không khóc thì sợ lòng chồng.
Có khóc cũng chẳng mặn nồng chi đâu.

Miệng kẻ sang có gang có thép, Đồ kẻ khó vừa nhọ vừa thâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:02
Miệng kẻ sang có gang có thép,
Đồ kẻ khó vừa nhọ vừa thâm.

Nhờ ai cho gà đỏ đuôi, Nhờ ai mà được cưỡi voi ngồi thuyền, Nhờ ai có bạc có tiền, Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:01
Nhờ ai cho gà đỏ đuôi,
Nhờ ai mà được cưỡi voi ngồi thuyền.
Nhờ ai có bạc có tiền,
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu.
Nhờ ai có ruộng có trâu.
Nhờ ai mà có mâm thau đũa ngà.

Cái cân có quỷ có ma, Gạo vào một lỗi gạo ra một đường, Thẻ tôi ba mươi sáu ký rõ ràng, Về nhà khảo lại chỉ còn ba mươi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:17:49
Cái cân có quỷ có ma,
Gạo vào một lỗi, gạo ra một đường.
Thẻ tôi ba mươi sáu ký rõ ràng,
Về nhà, khảo lại chỉ còn ba mươi.

Hôm qua sinh nhật Cụ Hồ, Bộ đội thắng trận ăn to hai đồn, Chúng em sung sướng mừng rơn, Theo anh Vệ quốc lên đồn khiêng bom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:40
Hôm qua sinh nhật Cụ Hồ,
Bộ đội thắng trận ăn to hai đồn.
Chúng em sung sướng mừng rơn,
Theo anh Vệ quốc lên đồn khiêng bom.
Moóc - chê đạn cỡ đầy hòm,
Kĩu ca kĩu kịt nặng chồn tê vai.
Các anh thích chí cả cười,
Em vui chân bước một lời cười theo.
Anh quay nhìn lại mắt nheo,
Má em đỏ ửng… hồng reo nắng hồng.

Có công mài sắt có ngày nên kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:19
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Nhà cao em cũng chẳng thèm, Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:19
Nhà cao em cũng chẳng thèm.
Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang