Tục ngữ Thói quen | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01
Ở quen thói, nói quen sáo.

Đánh chết cái nết chẳng chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:12
Đánh chết cái nết chẳng chừa.

Cá thia quen chậu chồn đen quen hàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:11
Cá thia quen chậu, chồn đen quen hàng.

Chó đen giữ mực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:11
Chó đen giữ mực.

Ngựa quen đường cũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:10
Ngựa quen đường cũ.

Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:09
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:09
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang