Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01

Đánh chết cái nết chẳng chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:12

Cá thia quen chậu chồn đen quen hàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:11

Chó đen giữ mực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:11

Ngựa quen đường cũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:10

Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:09
Lên đầu trang