Tục ngữ Vạy mượn - Nợ nần | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tiền nằm lãi chạy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:09
Tiền nằm lãi chạy.

Nhất tội nhì vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:09
Nhất tội nhì vợ.

Vay nên nợ đợ nên ơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:08
Vay nên nợ, đợ nên ơn.

Tốt vay dày nợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:07
Tốt vay dày nợ.

Sống nợ nần chết thần thiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:07
Sống nợ nần, chết thần thiêng.

Hay đi chợ để nợ cho con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:05
Hay đi chợ, để nợ cho con.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang