Tục ngữ Bắt chước | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thuyền đua thì lái cũng đua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:07
Thuyền đua thì lái cũng đua.

Húng mọc tía tô cũng mọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:06
Húng mọc, tía tô cũng mọc.

Thuyền đua bè sậy cũng đua thấy rau muống vượt rau dừa vượt theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:03
Thuyền đua, bè sậy cũng đua, thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.

Thuyền đua thì lái cũng đua bè ngổ đi trước bè dừa theo sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:02
Thuyền đua thì lái cũng đua, bè ngổ đi trước bè dừa theo sau.

Thấy cá rô chạy nồi rang cũng chạy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:00
Thấy cá rô chạy nồi rang cũng chạy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang