Ca dao Con người | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Làng ta phong cảnh hữu tình, Dân cư giang khúc như hình con long, Nhờ trời hạ kế sang đông, Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:02
Làng ta phong cảnh hữu tình,
Dân cư giang khúc như hình con long.
Nhờ trời hạ kế sang đông,
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.
Vụ năm cho đến vụ mười,
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề.
Trời ra, gắng; trời lặn, về,
Ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên.
Dưới dân họ, trên quan viên,
Công bình giữ mực, cầm quyền cho thay.
Bây giờ gặp phải hội này,
Khi trời hạn hán khi hay mưa dầm.
Khí thời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc mười phần được ba.
Lấy gì đăng nạp nữa mà,
Lấy gì công việc nước nhà cho đang.
Lấy gì sưu thuế phép thường,
Lấy gì bổ chợ đong lường làm ăn.
Trời làm khổ cực hại dân,
Trời làm mất mát có phần nào chăng.

Sĩ nông công thương, Nhất sĩ nhì nông, Hết gạp chạy rông, Nhất nông nhì sĩ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:01
Sĩ, nông, công, thương.
Nhất sĩ nhì nông,
Hết gạp chạy rông,
Nhất nông nhì sĩ.

Nay mừng những kẻ nông phu, Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời, Vốn xưa nông ở bậc hai, Thuận hòa mưa gió nông thời lên trên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:01
Nay mừng những kẻ nông phu,
Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời,
Vốn xưa nông ở bậc hai,
Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên.
Quý hồ nhiều lúa là tiên,
Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà.
Bốn mùa xuân hạ thu đông.
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.
Bước sang hạ giá thu tàng,
Thu thu liễn hoạch giàu ngang Thạch Sùng.
Quý nhân cùng kẻ anh hùng,
Rắp toan muốn hỏi nhà ông ê đề.
Thực thà chân chỉ thú quê,
Chuyên nghề nông nghiệp là nghề vinh quang.

Gặp thời là được thọ khang, Tam đa ngũ phúc rõ ràng giời cho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:00
Gặp thời là được thọ khang,
Tam đa ngũ phúc rõ ràng giời cho.

Con người có bố có ông, Như cây có cội như sông có nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:00
Con người có bố, có ông,
Như cây có cội như sông có nguồn.

Công danh hai chữ tờ mờ, Lấy già khuya sớm phụng thờ tổ tiên, Khôn ngoan nhờ đức cha ông, Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:59
Công danh hai chữ tờ mờ,
Lấy già khuya sớm phụng thờ tổ tiên.
Khôn ngoan nhờ đức cha ông,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.

Cây kia ăn quả ai trồng, Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu, Quân thần hai chữ trên đầu, Hiếu trung hai chữ dãi dầu lòng son

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:57
Cây kia ăn quả ai trồng,
Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu.
Quân thần hai chữ trên đầu,
Hiếu trung hai chữ dãi dầu lòng son.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:56
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Đói lòng ăn hột chà là, Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:56
Đói lòng ăn hột chà là,
Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng.

Cha già tuổi đã đủ trăm, Chạnh lòng nhớ tới đằm đằm lụy sa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:54
Cha già tuổi đã đủ trăm,
Chạnh lòng nhớ tới đằm đằm lụy sa.

Bốn con ngồi bốn góc giường, Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào, Mẹ thương con bé mẹ thay!, Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:51
Bốn con ngồi bốn góc giường
Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào.
Mẹ thương con bé mẹ thay!
Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam.
Trưởng nam nào có gì đâu,
Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.
Con gái là con người ta,
Con dâu mới thật mẹ cha mua về.

Con lạy cha hai lạy một quì, Lạy mẹ bốn lạy con đi lấy chồng, Mẹ sắm cho con cái yếm nhuộm nhất phẩm màu hồng, Thắt lưng đũi tím bộ nhẫn đồng con đeo tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:50
Con lạy cha hai lạy một quì,
Lạy mẹ bốn lạy con đi lấy chồng,
Mẹ sắm cho con cái yếm nhuộm nhất phẩm màu hồng,
Thắt lưng đũi tím, bộ nhẫn đồng con đeo tay.

Lấy chồng thì phải theo chồng, Chồng đi hang rắn hang rồng cũng đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:49
Lấy chồng thì phải theo chồng,
Chồng đi hang rắn hang rồng cũng đi.

Lấy chồng thì phải theo chồng, Thôi đừng theo thói cha ông nhà mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:48
Lấy chồng thì phải theo chồng.
Thôi đừng theo thói cha ông nhà mình.

Em về thưa mẹ cùng thầy, Cho anh cưới tháng này anh ra, Anh về thưa mẹ cùng cha, Bắt lợn sang cưới bắt gà sang cheo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:47
Em về thưa mẹ cùng thầy,
Cho anh cưới tháng này anh ra.
Anh về thưa mẹ cùng cha,
Bắt lợn sang cưới, bắt gà sang cheo.

Mẹ cha công đức sinh thành, Ra trường thầy dạy học hành cho hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:44
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

Tai nghe ngự lênh chèo đua, Bên kia có miếu có chùa chùa thiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:44
Tai nghe ngự lênh chèo đua,
Bên kia có miếu có chùa, chùa thiêng.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Chị Hai xinh chị Hai đứng một mình cũng xinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:43
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Chị Hai xinh chị Hai đứng một mình cũng xinh.

Trúc xinh trúc mọc đầu chùa, Chả yêu tôi lấy đạo bùa cho yêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:43
Trúc xinh trúc mọc đầu chùa,
Chả yêu tôi lấy đạo bùa cho yêu.

Trúc xinh trúc mọc bờ ao, Chị Tư xinh chị Tư đứng một mình vẫn xinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:42
Trúc xinh trúc mọc bờ ao,
Chị Tư xinh chị Tư đứng một mình vẫn xinh.

Hỡi cô yếm thắm lòa lòa, Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?, Ước gì anh được ở gần, Để anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:40
Hỡi cô yếm thắm lòa lòa.
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ước gì anh được ở gần,
Để anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh.

Ba cô cùng ở một nhà, Cùng đội nón thắm cùng ra thăm đồng, Ai làm cái nón quai thao, Để cho anh thấy cô nào cũng xinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:39
Ba cô cùng ở một nhà,
Cùng đội nón thắm cùng ra thăm đồng.
Ai làm cái nón quai thao,
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.

Hỡi cô yếm thắm đeo bùa, Bác mẹ có bán anh mua nửa người, Anh mua từ rốn đến đùi, Từ bụng đến mặt mặc trời với em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:39
Hỡi cô yếm thắm đeo bùa,
Bác mẹ có bán anh mua nửa người
Anh mua từ rốn đến đùi,
Từ bụng đến mặt mặc trời với em.

Đàn ông đóng khố đuôi lươn, Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:38
Đàn ông đóng khố đuôi lươn,
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.

Con gái làng nào không đẹp bằng gái làng này, Cái đít nom gầy cái cổ bong gân, Cái yếm nâu non nó thủng bằng giần, Răng đen hạt nhót má hồng trôn niêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:37
Con gái làng nào không đẹp bằng gái làng này,
Cái đít nom gầy, cái cổ bong gân.
Cái yếm nâu non nó thủng bằng giần.
Răng đen hạt nhót, má hồng trôn niêu.
Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng:
Cau khô ăn với trầu vàng xứng không

Nhẽ thì anh chẳng để tang, Để năm ba tháng kẻo nàng cực thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:37
Nhẽ thì anh chẳng để tang,
Để năm ba tháng kẻo nàng cực thân.

Cô kia khăn trắng tang ai, Nhất tang cha mẹ thứ hai tang chồng, Tang chồng thì vứt khăn đi, Tang cha tang mẹ ta thì tang chung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:35
Cô kia khăn trắng tang ai,
Nhất tang cha mẹ, thứ hai tang chồng.
Tang chồng thì vứt khăn đi,
Tang cha tang mẹ ta thì tang chung.

Cá lên khỏi nước cá khô, Làm thân con gái lõa lồ ai khen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:34
Cá lên khỏi nước cá khô,
Làm thân con gái lõa lồ ai khen.

Đàn ông nằm với đàn ông, Như gốc như gác như chông như chà, Đàn ông nằm với đàn bà, Như lụa như lĩnh như hoa trên cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:34
Đàn ông nằm với đàn ông,
Như gốc như gác, như chông như chà.
Đàn ông nằm với đàn bà,
Như lụa như lĩnh, như hoa trên cành.

Ngại vì một nỗi xa đàng, Bác mẹ chưa biết họ hàng chưa hay, Anh có lòng thương chờ đợi ít ngày, Được phép mẹ thầy anh hãy vãng lai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:32
Ngại vì một nỗi xa đàng,
Bác mẹ chưa biết họ hàng chưa hay.
Anh có lòng thương chờ đợi ít ngày,
Được phép mẹ thầy, anh hãy vãng lai.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang