Tục ngữ Ngay thẳng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Giàu về hàng nén chẳng giàu về xén bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:11
Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

Tu thân rồi mới tề gia lòng ngay nói thật gian tà mặc ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:09
Tu thân rồi mới tề gia, lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

Của ngang chẳng góp lời tà chẳng thưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:08
Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.

Làm tôi ngay ăn mày thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:07
Làm tôi ngay, ăn mày thật.

Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:05
Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Một câu nói ngay bằng làm chay cả tháng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:04
Một câu nói ngay, bằng làm chay cả tháng.

Cây ngay chẳng sợ chết đứng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:03
Cây ngay chẳng sợ chết đứng.

Mất lòng trước được lòng sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:50
Mất lòng trước, được lòng sau.

Mật ngọt chết ruồi, Những nơi cay đắng là nơi thật thà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:47
Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Người ngay mắc cạn kẻ gian vui cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:45
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang