Tục ngữ Gian dối | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cái áo không làm nên thầy tu

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:39:43
Cái áo không làm nên thầy tu: Dáng vẻ bên ngoài không nói lên được con người thật

Đừng bảo rằng trời không tai nói đơm nói đặt cậy tài mà chi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:02
Đừng bảo rằng trời không tai, nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.

Sông sâu còn có kẻ dò lòng người nham hiểm ai đo cho cùng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:02
Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Có mặt thì: cô vắng mặt: con đĩ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:01
Có mặt thì: cô, vắng mặt: con đĩ.

Khẩu phật tâm xà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:00
Khẩu phật, tâm xà.

Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:59
Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.

Đấu hàng xáo gáo hàng dầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:55
Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.

Cây vạy hay ghét mực tầu ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:52
Cây vạy hay ghét mực tầu ngay.

Mật ngọt chết ruồi, Những nơi cay đắng là nơi thật thà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:47
Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Người ngay mắc cạn kẻ gian vui cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:45
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang