Tục ngữ Khen chê | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Hay thì khen hèn thì chê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:26
Hay thì khen hèn thì chê.

Mẹ hát con khen hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:25
Mẹ hát con khen hay.

Cha hát con khen ai chen vô lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:23
Cha hát con khen ai chen vô lọt.

Khen người thì tốt giột người thì xấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:21
Khen người thì tốt, giột người thì xấu.

Gièm nên xấu khen nên tốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:19
Gièm nên xấu, khen nên tốt.

Trách mình trước trách người sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:18
Trách mình trước, trách người sau.

Cười người chẳng ngẫm đến ta thử sờ lên gáy xem xa hay gần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:18
Cười người chẳng ngẫm đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

Cười người ba tháng ai cười ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:17
Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

Người cười trước làm chước cho kẻ cười sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:17
Người cười trước, làm chước cho kẻ cười sau.

Chê của dì lấy gì làm bữa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:16
Chê của dì, lấy gì làm bữa.

Công ai nấy chờ tội ai nấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:15
Công ai nấy chờ, tội ai nấy chịu.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang