Quan hệ thiên nhiên | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nhất trong là nước giếng Hồi, Nhất béo nhì bùi là cá rô câu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:49
Nhất trong là nước giếng Hồi
Nhất béo nhì bùi là cá rô câu

Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng, Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:40
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Thuyền ngược ta khấn gió nồm, Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:28
Thuyền ngược ta khấn gió nồm
Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Mống bên đông, vồng bên tây, Chẳng mưa dây thì bão giật

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:25
Mống bên đông, vồng bên tây
Chẳng mưa dây thì bão giật

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:22
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thâm đông, hồng tây, dựng may, Ai ơi ở lại ba ngày hẵng đi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:20
Thâm đông, hồng tây, dựng may
Ai ơi ở lại ba ngày hẵng đi

Mấy đời sấm trước có mưa, Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:17
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Kiến đen tha trứng lên cao, Thế nào cũng có mưa rào rất to

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:15
Kiến đen tha trứng lên cao
Thế nào cũng có mưa rào rất to

Lạy ông nắng lên, Cho trẻ nó chơi, Cho già bắt rận, Cho tôi đi cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:12
Lạy ông nắng lên
Cho trẻ nó chơi
Cho già bắt rận
Cho tôi đi cày

Tạnh trời mây kéo về non, Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:46
Tạnh trời mây kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa

Mồng bốn cá đi ăn thề, Mồng tám cá về cá vượt vũ môn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:16
Mồng bốn cá đi ăn thề
Mồng tám cá về cá vượt vũ môn

Ông sấm ông sét, Ông hét đùng đùng, Ông giật lung tung, Vỡ vung vỡ nồi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:52
Ông sấm ông sét
Ông hét đùng đùng
Ông giật lung tung
Vỡ vung vỡ nồi
Vỡ cả bát đĩa nhà tôi
Tôi đánh ông một roi
Tôi đánh ông hai roi
Ông chạy lên trời
Ông sấm ông sét ơi!

Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:59:45
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt
Lấy liếp làm nhà
Lấy hoa về cúng
Lấy thúng đựng tiền
Lấy tiên làm vợ
Lấy chợ bán đồ
Lấy ngô nuôi lợn
Lấy bợm làm bè
Lấy ghe đánh cá
Lấy vá múc canh
Lấy hành xào thịt
Lấy vịt tiết canh
Lấy manh áo mới
Lấy trời chở che
Lấy mè rang muối
Lấy chuỗi trân châu
Lấy trâu đi cày
Lấy bầy trẻ con
Lấy hòn đá cuội
Lấy bụi chuối cau
Lấy màu nhuộm áo
Lấy đạo để theo
Lấy cheo đóng làng
Lấy hàng rau muống

Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:59:42
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt
Lấy liếp làm nhà
Lấy hoa về cúng
Lấy thúng đựng tiền
Lấy tiên làm vợ
Lấy chợ bán đồ
Lấy ngô nuôi lợn
Lấy bợm làm bè
Lấy ghe đánh cá
Lấy vá múc canh
Lấy hành xào thịt
Lấy vịt tiết canh
Lấy manh áo mới
Lấy trời chở che
Lấy mè rang muối
Lấy chuỗi trân châu
Lấy trâu đi cày
Lấy bầy trẻ con
Lấy hòn đá cuội
Lấy bụi chuối cau
Lấy màu nhuộm áo
Lấy đạo để theo
Lấy cheo đóng làng
Lấy hàng rau muống

Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè chim chóc, Hay moi hay móc, Vốn thiệt con dơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:59:27
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chim chóc
Hay moi hay móc
Vốn thiệt con dơi
Thấy nắng thì phơi
Là con Diệc mốc
Lặn theo mấy gốc
Là chim Thằng Chài
Lông lá thật dài
Là con chim Phướn
Rành cả bốn hướng
Là chim Bồ Câu
Giống lặn thật lâu
Là con Cồng Cộc
Ăn táp sồng sộc
Là con chim Heo
Ham đậu cheo leo
Là chim Lá Rụng
Cắm đầu muốn thụng
Là chim Thầy Bói
Hay ăn hay nói
Ấy thật chim Quyên
Vừa đứng vừa biên
Là chim Học Trò
Rủ nhau đi mò
Là con chim Ốc
Gõ mõ lốc cốc
Là chim Thầy Chùa
Tụng kinh bốn mùa
Là chim Bìm Bịp
Chạy theo không kịp
Là chim Hít Cô
Bắt mẹ xẻ khô
Là chim Điên Điển
Không ăn ngoài biển
Là con Le Le.

Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè chim chóc, Hay moi hay móc, Vốn thiệt con dơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:59:24
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè chim chóc
Hay moi hay móc
Vốn thiệt con dơi
Thấy nắng thì phơi
Là con Diệc mốc
Lặn theo mấy gốc
Là chim Thằng Chài
Lông lá thật dài
Là con chim Phướn
Rành cả bốn hướng
Là chim Bồ Câu
Giống lặn thật lâu
Là con Cồng Cộc
Ăn táp sồng sộc
Là con chim Heo
Ham đậu cheo leo
Là chim Lá Rụng
Cắm đầu muốn thụng
Là chim Thầy Bói
Hay ăn hay nói
Ấy thật chim Quyên
Vừa đứng vừa biên
Là chim Học Trò
Rủ nhau đi mò
Là con chim Ốc
Gõ mõ lốc cốc
Là chim Thầy Chùa
Tụng kinh bốn mùa
Là chim Bìm Bịp
Chạy theo không kịp
Là chim Hít Cô
Bắt mẹ xẻ khô
Là chim Điên Điển
Không ăn ngoài biển
Là con Le Le.

Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm, Trời con luân chuyển, huống mồm thế gian!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:13
Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời con luân chuyển, huống mồm thế gian!

Tập tầm vông, Con công hay múa, Nó múa làm sao, Nó rụt cổ vào

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:57:27
Tập tầm vông.
Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Kêu bè rau muống
Nó đỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông.

Bắc kim thang, cà lang bí rợ, Cột qua kèo là kèo qua cột, Chú bán dầu qua cầu mà té, Chú bán ếch ở lại làm chi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:57:03
Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te

Lác đác mưa ngâu, Sình sịch mưa ngâu, Lá ngâu rụng xuống, Bông lau phất cờ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:54:33
Lác đác mưa ngâu,
Sình sịch mưa ngâu,
Lá ngâu rụng xuống,
Bông lau phất cờ,
Nước trong xanh lạnh ngắt như tờ,
Một đàn cá lớn nhấp nhô đầu ghềnh

Năng mưa, năng tốt lúa đường, Hễ năng đi lại, coi thường nhau đi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:48:41
Năng mưa, năng tốt lúa đường
Hễ năng đi lại, coi thường nhau đi

Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:26
Rừng già nhiều voi, rừng còi nhiều cọp

Ăn như hùm đổ đó

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:23
Ăn như hùm đổ đó

Kiến hổ, khổ ba năm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:17
Kiến hổ, khổ ba năm

Cẩu khử thổ, hổ khử thạch

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:15
Cẩu khử thổ, hổ khử thạch

Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:47:12
Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận

Bao giờ đom đóm bay ra, Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:41:38
Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng

Dã tràng xe cát biển Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:34:17
Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

Cái cò là cái cò con, Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà, Mẹ đi lặn lội đồng xa, Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:29:53
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đi lặn lội đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn
Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo, lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:29:49
Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang