Tục ngữ Ý chí - Tính kiên trì | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Còn nước còn tát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:56
Còn nước còn tát.

Có chí làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:56
Có chí làm nên.

Có chí làm quan có gan làm giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:55
Có chí làm quan, có gan làm giàu.

Mưu cao chẳng bằng chí dày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:54
Mưu cao chẳng bằng chí dày.

Dẫu rằng chí thiển tài hèn chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:54
Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.

Giữ được người ở chứ không ai giữ được người đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:53
Giữ được người ở, chứ không ai giữ được người đi.

Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:53
Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

Nặng nhặt chặt bị

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:51
Nặng nhặt chặt bị.

Còn răng nào cào răng ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:49
Còn răng nào cào răng ấy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang