Tục ngữ Tiền bạc - Của cải | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Của chợ trả chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:36
Của chợ trả chợ.

Của trời trả đất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:36
Của trời trả đất.

Của thiên trả địa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:35
Của thiên trả địa.

Của Bụt thiêu cho Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:35
Của Bụt thiêu cho Bụt.

Của trời trả trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:34
Của trời trả trời.

Tiền là cha vàng mẹ bạc bác đồng đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:34
Tiền là cha vàng, mẹ bạc, bác đồng đen.

Cơm là gạo áo là tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:32
Cơm là gạo, áo là tiền.

Tiền không chân xa gần đi khắp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:32
Tiền không chân, xa gần đi khắp.

Tiền của như nước thủy triều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:31
Tiền của như nước thủy triều.

Của dễ được thì dễ mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:31
Của dễ được thì dễ mất.

Người khôn của khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:30
Người khôn của khó.

Của bàn chân bàn tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:30
Của bàn chân bàn tay.

Của một đồng công một nén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:29
Của một đồng công một nén.

Nhất chơi tiền nhì giỡn tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:28
Nhất chơi tiền, nhì giỡn tiền.

Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:27
Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời.

Có tiền mua tiên cũng được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:26
Có tiền mua tiên cũng được.

Ốm tiếc thân lành tiếc của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:25
Ốm tiếc thân, lành tiếc của.

Còn người thì còn của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:25
Còn người thì còn của.

Người sống của còn người chết của hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:24
Người sống của còn, người chết của hết.

Của đau con xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:24
Của đau con xót.

Một con một cửa ai từ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:23
Một con một cửa ai từ.

Có của lấy của che thân không của lấy thân che của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:23
Có của lấy của che thân, không của lấy thân che của.

Lấy của che thân không ai lấy thân che của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:22
Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.

Của làm hại người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:22
Của làm hại người.

Người ghét của yêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:21
Người ghét của yêu.

Giàu người không bằng giàu của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:21
Giàu người không bằng giàu của.

Gà chê thóc chẳng bới người mới chê tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:20
Gà chê thóc chẳng bới, người mới chê tiền.

Ông tiền ông thóc ông cóc cần ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:20
Ông tiền, ông thóc, ông cóc cần ai.

Bà tiền bà thóc bà cóc cần ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:19
Bà tiền, bà thóc, bà cóc cần ai.

Của ít lòng nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:19
Của ít lòng nhiều.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang