Tục ngữ Tính sòng phẳng - Công bằng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tiền trả mạ nhổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07
Tiền trả mạ nhổ.

Tiền trao cháo múc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:25
Tiền trao cháo múc.

Tiền trao ra gà bắt lấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:24
Tiền trao ra, gà bắt lấy.

Có vay có trả mới thỏa lòng nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:24
Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Vay thì trả chạm thì đền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:23
Vay thì trả, chạm thì đền.

Ăn cho đều kêu cho sòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:22
Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Chỗ cao cào chỗ thấp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:21
Chỗ cao cào chỗ thấp.

Cá mè một lứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:20
Cá mè một lứa.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang