Lắm người yêu hơn nhiều kẻ ghét

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:34

Trâu buộc ghét trâu ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:31

Yêu nhau cái chấy cắn đôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:30

Yêu nhau rào giậu cho kín

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:30

Yêu nhau chín bỏ làm mười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:29

Yêu cây nên dấu đến hoa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:28

Yêu hoa nên phải vin cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:28

Thương con ngon rau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:27
Lên đầu trang