Tục ngữ Yêu - Ghét | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Lắm người yêu hơn nhiều kẻ ghét

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:34
Lắm người yêu hơn nhiều kẻ ghét.

Yêu trẻ trẻ đến nhà; yêu già già để phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:33
Yêu trẻ, trẻ đến nhà; yêu già, già để phúc.

Chó ghét người gặm xương mèo thương người hay nhử

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:32
Chó ghét người gặm xương, mèo thương người hay nhử.

Vô duyên ghét kẻ có duyên không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:31
Vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay.

Trâu buộc ghét trâu ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:31
Trâu buộc ghét trâu ăn.

Yêu nhau cái chấy cắn đôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:30
Yêu nhau cái chấy cắn đôi.

Yêu nhau rào giậu cho kín

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:30
Yêu nhau rào giậu cho kín.

Yêu nhau chín bỏ làm mười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:29
Yêu nhau chín bỏ làm mười.

Yêu nhau mọi việc chẳng nề một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:29
Yêu nhau mọi việc chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

Yêu cây nên dấu đến hoa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:28
Yêu cây nên dấu đến hoa.

Yêu hoa nên phải vin cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:28
Yêu hoa nên phải vin cành.

Thương con ngon rau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:27
Thương con, ngon rau.

Yêu ai thì bốc lên trời ghét ai thì dìm xuống đất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:26
Yêu ai thì bốc lên trời, ghét ai thì dìm xuống đất.

Lúc thương nhau cho đường thêm bánh; buổi ghét nhau tay đánh miệng la

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:24
Lúc thương nhau, cho đường thêm bánh; buổi ghét nhau, tay đánh miệng la.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang