Vũ trụ, con người và xã hội | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chồng thấp mà lấy vợ cao, Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:56
Chồng thấp mà lấy vợ cao
Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng

Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, Ông ơi, ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:14
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

Cái cò mày mò cái trai, U ơi đi lấy vợ hai cho thầy, Có lấy thì lấy vợ gầy, Chớ lấy vợ béo nó đánh chết cả thầy lẫn u

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:12:00
Cái cò mày mò cái trai
U ơi đi lấy vợ hai cho thầy
Có lấy thì lấy vợ gầy
Chớ lấy vợ béo nó đánh chết cả thầy lẫn u

Em tưởng nước giếng sâu, Em nối sợi gầu dài, Ai ngờ nước giếng cạn, Em tiếc hoài sợi dây

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:52
Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây.

Đất Bụt mà ném chim giời, Chim giời bay hết, đất rơi vào chùa!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:37
Đất Bụt mà ném chim giời
Chim giời bay hết, đất rơi vào chùa!

Ăn sung nằm gốc cây sung, Lấy nhau thì lấy, nằm chung không nằm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:34
Ăn sung nằm gốc cây sung
Lấy nhau thì lấy, nằm chung không nằm.

Thân em như hạt mưa rào, Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa, Thân em như như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:29
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:24
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thân em như giếng giữa đàng, Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:22
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Thương thay thân phận con rùa, Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:20
Thương thay thân phận con rùa
Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia

Con vua mà lấy thằng bán than, Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo, Con quan đô đốc đô đài, Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:43
Con vua mà lấy thằng bán than
Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo
Con quan đô đốc đô đài
Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng, Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:40
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Tới đây đất rộng, người đông, Chào bên nam thì mất lòng bên nữ, Chào quân tử, mất gái thuyền quyên, Em chào chung một tiếng kẻo chào riêng bạn cười

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:35
Tới đây đất rộng, người đông
Chào bên nam thì mất lòng bên nữ
Chào quân tử, mất gái thuyền quyên
Em chào chung một tiếng kẻo chào riêng bạn cười

Ai có chồng, nói chồng đừng sợ, Ai có vợ, nói vợ đừng ghen, Tới đây hò hát cho quen, Rạng ngày ai về nhà nấy, không dễ ngọn đèn hai tim

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:32
Ai có chồng, nói chồng đừng sợ
Ai có vợ, nói vợ đừng ghen
Tới đây hò hát cho quen
Rạng ngày ai về nhà nấy, không dễ ngọn đèn hai tim

Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:51
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Thằng Bờm có cái quạt mo, Phú ông xin đổi ba bò chín trâu, Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu, Phú ông xin đổi ao sâu cá mè

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:34
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười

Ngang lưng thì thắt bao vàng, Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài, Một tay thì cắp hỏa mai, Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:28
Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.

Ở đời muôn sự của chung, Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:19
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, Vôi nào là vôi chẳng nồng, Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:17
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

Quả cau nho nhỏ, Cái vỏ vân vân, Nay anh học gần, Mai anh học xa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:00
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa.
Lấy chồng từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà năm con.
Ra đường thiếp hãy còn son,
Về nhà thiếp đã năm con một chồng.

Yêu nhau yêu cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:42
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Thương nhau củ ấu cũng tròn, Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:40
Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông

Yêu nhau cau bảy bổ ba, Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:38
Yêu nhau cau bảy bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?, Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:09
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?, Thủng thỉnh như chúng anh đây, Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:07
Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

Nhớ xưa trả nợ ba đời, Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con, Gánh cực mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:48
Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà

Mấy đời sấm trước có mưa, Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:17
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Đố ai đếm được lá rừng, Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:56
Đố ai đếm được lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây

Đố ai đếm được lá rừng, Đố ai đếm được mấy từng trời cao, Đố ai đếm được vì sao, Đố ai đếm được công lao Mẹ, Thầy

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:52
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Mẹ, Thầy

Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:06:50
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang