Ca dao Chống Mỹ cứu nước | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Em tôi vừa chẵn đôi mươi, Tôi đùa “Con út có người yêu chưa?”, Nó rằng: “Anh thiệt là xưa, Nếu còn giặc Mỹ em chưa kia mà…”

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:28
Em tôi vừa chẵn đôi mươi,
Tôi đùa “Con út có người yêu chưa?”
Nó rằng: “Anh thiệt là xưa
Nếu còn giặc Mỹ em chưa kia mà…”.
Má tôi nghe nói cười xòa:
“Rể tao phải là chiến sĩ Khe Sanh”.
Nó cười mắt sáng long lanh:
“Chọn rể tài tình nhất má đó nghe!”.

Thằng Mỹ đang bị sa lầy, Cố rút chân nọ chân này sa thêm, Gần xa hãy đứng mà xem, Bùn ngập tận cổ bùn nhoèn tận râu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:28
Thằng Mỹ đang bị sa lầy
Cố rút chân nọ chân này sa thêm.
Gần xa hãy đứng mà xem,
Bùn ngập tận cổ, bùn nhoèn tận râu.
Miệng gào tay cấu trước sau
Càng giãy càng chóng ngập đầu cho coi.
Đánh thêm đánh mạnh ta ơi!
Đánh cho Mỹ ngập cả đuôi lẫn đầu.

Sầu riêng ai khéo đặt tên, Ai sầu không biết riêng em không sầu!, Mỹ phun thuốc độc năm nào, Sầu riêng rụng lá tưởng đâu chết rồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:27
Sầu riêng ai khéo đặt tên,
Ai sầu không biết, riêng em không sầu!
Mỹ phun thuốc độc năm nào,
Sầu riêng rụng lá tưởng đâu chết rồi.
Hiên ngang cây đứng giữa trời,
Một cành lá rụng, vạn chồi mọc lên.
Đất dày, rễ bám sâu thêm.
Bão lớn chẳng chuyển, bom lềnh chẳng rung.
Đất trời Nam Bộ mênh mông
Người không khuất phục, cây không úa sầu.

Cho dù Mỹ ngụy trăm tay, Quyết không chia được đất này làm hai, Cho dù cạn nước Đồng Nai, Nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:27
Cho dù Mỹ ngụy trăm tay,
Quyết không chia được đất này làm hai.
Cho dù cạn nước Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng.

Đạo vợ chồng trăm năm ghi tạc, Bởi vì ai én lạc nhạn bay, Lời thề ngày tập kết còn đây, Dù ai có kề gươm vào cổ cũng không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:26
Đạo vợ chồng, trăm năm ghi tạc,
Bởi vì ai én lạc nhạn bay.
Lời thề ngày tập kết còn đây,
Dù ai có kề gươm vào cổ cũng không đổi thay nghĩa chàng.

Bóng mây chiều hiu hiu gió thổi, Bên cửa Tùng sóng dội thuyền xao, Dầu cho giặc Mỹ ngăn giậu đón rào, Bắc Nam vẫn một máu đào vẫn chung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:26
Bóng mây chiều hiu hiu gió thổi,
Bên cửa Tùng sóng dội thuyền xao.
Dầu cho giặc Mỹ ngăn giậu, đón rào,
Bắc Nam vẫn một, máu đào vẫn chung.

​Cam Xã Đoài gởi vô thì cau Nam Phổ đóng bồ gởi lại, Hàng lại trao hàng, đâu quản ngại chi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:24
Cam Xã Đoài gởi vô thì cau Nam Phổ đóng bồ gởi lại,
Hàng lại trao hàng, đâu quản ngại chi!
Cam chị ngọt thì cau em cũng nỏ ai bì,
Cốt làm sao cho tình Nam Bắc gắn chặt thì Mỹ ngụy làm chi cũng không sờn.

Hưng Yên kết nghĩa Tân An, Đào kênh đón nước trồng hàng dừa xanh, Mai kia bóng mát quả lành, Ăn dưa nhớ mãi mối tình Bắc Nam

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:23
Hưng Yên kết nghĩa Tân An,
Đào kênh đón nước trồng hàng dừa xanh.
Mai kia bóng mát quả lành,
Ăn dưa nhớ mãi mối tình Bắc Nam.

Đố ai quét sạch lá rừng, Đố ai cướp được cả rừng lòn bon, Thù cao như núi như non, Lòng này như thể keo sơn chẳng rời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:23
Đố ai quét sạch lá rừng,
Đố ai cướp được cả rừng lòn bon.
Thù cao như núi như non,
Lòng này như thể keo sơn chẳng rời.
Đố ai cắt nước làm đôi,
Vành trăng xẻ nửa, mặt trời chia hai.

Lòng ta như giếng nước trong, Giặc vào lấn chiếm những mong khuấy bùn, Giếng nước trong quyết không thể đục, Giặc Mỹ vào đánh gục chẳng tha

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:21
Lòng ta như giếng nước trong,
Giặc vào lấn chiếm những mong khuấy bùn.
Giếng nước trong quyết không thể đục,
Giặc Mỹ vào đánh gục chẳng tha.
Quyết tâm bám đất giữ nhà,
Giặc vô tan xác giặc ra bỏ đầu.

Cách nhau chỉ một con đò, Ai vui Bắc đợi Nam chờ hỡi sông!, Đôi ta tắm nước một dòng, Bên trong bên đục đau lòng hay chăng?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:20
Cách nhau chỉ một con đò,
Ai vui Bắc đợi Nam chờ hỡi sông!
Đôi ta tắm nước một dòng,
Bên trong bên đục đau lòng hay chăng?

Mây Mai Lĩnh khi tan khi hợp, Nước thủy triều khi rặt khi dâng, Nguyện cùng dưới nước trên trăng, Trăm năm đi nữa nghĩa chàng không phai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:19
Mây Mai Lĩnh khi tan khi hợp,
Nước thủy triều khi rặt khi dâng.
Nguyện cùng dưới nước trên trăng.
Trăm năm đi nữa nghĩa chàng không phai.

Biển cạn lòng không cạn, Núi lở non mòn nghĩa bạn còn đây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:18
Biển cạn lòng không cạn,
Núi lở, non mòn, nghĩa bạn còn đây.

Dù trong nước đọng bùn lầy, Nhị vàng bông trắng vẫn đầy hương thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:18
Dù trong nước đọng bùn lầy,
Nhị vàng bông trắng vẫn đầy hương thơm.

Ngọn núi Truồi vừa cao vừa dựng, Lòng người Thừa Thiên vừa cứng vừa dai, Dù cho nắng sớm mưa mai, Sóng dồn gió dập vẫn tranh đấu cho Nam Bắc trong ngoài gặp nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:17
Ngọn núi Truồi vừa cao vừa dựng,
Lòng người Thừa Thiên vừa cứng, vừa dai.
Dù cho nắng sớm mưa mai,
Sóng dồn gió dập, vẫn tranh đấu cho Nam Bắc, trong ngoài gặp nhau.

Thấy bóng khăn rằn anh biết rằng em tới, Màu khăn đồng khởi phụ nữ Bến Tre, Con sông Hàm Luông tàu Mỹ chạy xe, Cầu Ba Lai đó giặc Mỹ lật xe chết hoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:17
Thấy bóng khăn rằn, anh biết rằng em tới,
Màu khăn đồng khởi phụ nữ Bến Tre.
Con sông Hàm Luông tàu Mỹ chạy xe,
Cầu Ba Lai đó, giặc Mỹ lật xe chết hoài
Quê hương Đồ Chiểu rạng ngời,
Tinh thần cách mạng đỏ trời vàng sao.

Gió tới sau hè gió đè bụi chuối, Gió qua bụi ruối gió đuổi chào mào, Bắc Nam góp ngọn gió cao, Kết thành bão lớn quật nhào xâm lăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:16
Gió tới sau hè gió đè bụi chuối
Gió qua bụi ruối gió đuổi chào mào.
Bắc Nam góp ngọn gió cao,
Kết thành bão lớn, quật nhào xâm lăng.

Ăn trái chà là em thương mẹ già anh đó, Thương má anh già sớm gió chiều mưa, Thương anh má chặt trái dừa, Đưa anh uống đỡ nắng trưa đổ trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:16
Ăn trái chà là, em thương mẹ già anh đó
Thương má anh già sớm gió chiều mưa.
Thương anh má chặt trái dừa,
Đưa anh uống đỡ, nắng trưa đổ trời.
Mừng nay giặc Mỹ tan rồi,
Lòng dừa lòng má thắm tươi màu cờ.

Nước lớn đầy sông cá lòng tong lội ngược, Chín con rồng vàng no nước phù sa, Miền Nam ruột thịt của ta, Xương máu mẹ già tim óc cha ông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:15
Nước lớn đầy sông, cá lòng tong lội ngược
Chín con rồng vàng no nước phù sa.
Miền Nam ruột thịt của ta,
Xương máu mẹ già, tim óc cha ông.
Phát huy truyền thống anh hùng.
Phất cao cờ hồng, soi khắp năm châu.

Cầm dao em vót mũi chông, Nghe súng ta nổ là lòng thêm vui, Căm thù giặc Mỹ không nguôi, Thằng cu nó cũng học đòi vót chông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:15
Cầm dao em vót mũi chông.
Nghe súng ta nổ là lòng thêm vui.
Căm thù giặc Mỹ không nguôi,
Thằng cu nó cũng học đòi vót chông.

Bắc Nam là con một nhà, Là gà một mẹ là hoa một cành, Nguyện cùng biển thẳm non xanh, Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:14
Bắc Nam là con một nhà,
Là gà một mẹ là hoa một cành.
Nguyện cùng biển thẳm non xanh,
Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.

Mu u ba thứ mù u, Lính ta thì tình nguyện chớ lính thù ta chẳng đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:13
Mu u ba thứ mù u,
Lính ta thì tình nguyện, chớ lính thù ta chẳng đi.

Đấu tranh thống nhất non sông, Ngàn năm để thỏa ước mong Bác Hồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:13
Đấu tranh thống nhất non sông
Ngàn năm để thỏa ước mong Bác Hồ.

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, Nhớ câu Bác dạy nhớ điều Bác khuyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:12
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Nhớ câu Bác dạy, nhớ điều Bác khuyên.

Ghi lời vàng ngọc không quên, Con đường thống nhất càng bền đấu tranh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:12
Ghi lời vàng ngọc không quên,
Con đường thống nhất càng bền đấu tranh.

Ăn trái khổ qua ai nhả ra cho đặng, Dầu cay dầu đắng cũng ráng nuốt trôi, Căm thù cay đắng mấy mươi, Ta phải ngậm suốt ba chục năm trời mới diệt hết xâm lăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:11
Ăn trái khổ qua, ai nhả ra cho đặng,
Dầu cay, dầu đắng, cũng ráng nuốt trôi.
Căm thù cay đắng mấy mươi,
Ta phải ngậm suốt ba chục năm trời mới diệt hết xâm lăng.

Giặc Mỹ đã tan miền Nam giải phóng, Cờ sao bay lồng lộng Sài Gòn, Bay vô từng xóm từng thôn, Lúa xanh điệp đỏ nhịp máy dồn tiếng hát câu ca

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:11
Giặc Mỹ đã tan, miền Nam giải phóng,
Cờ sao bay lồng lộng Sài Gòn.
Bay vô từng xóm, từng thôn,
Lúa xanh, điệp đỏ, nhịp máy dồn tiếng hát, câu ca.

Hành quân dưới rặng cây xanh, Tưởng như đi dưới ân tình Bác che, Màu xanh thăm thẳm đường quê, Lòng con nhớ Bác tết về trồng cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:10
Hành quân dưới rặng cây xanh,
Tưởng như đi dưới ân tình Bác che.
Màu xanh thăm thẳm đường quê,
Lòng con nhớ Bác tết về trồng cây.
Con đi, bóng mát che đầy,
Đếm sao hết được rừng cây Bác Hồ.

Nhớ xưa gậy trúc dép đen, Đi thăm mặt trận Bác lên đỉnh đèo, Đường rừng khúc khuỷu cheo leo, Bác đứng trên đèo vẫy gọi con lên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:10
Nhớ xưa gậy trúc, dép đen,
Đi thăm mặt trận, Bác lên đỉnh đèo.
Đường rừng khúc khuỷu cheo leo,
Bác đứng trên đèo vẫy gọi con lên.
Con mang hình Bác trong tim,
Hành quân đánh Mỹ qua nghìn gian lao.
Mỗi lần vượt dốc núi cao,
Vẫn nghe tiếng Bác ngọt ngào vang ngân.

Hành quân với cháu hôm nay, Có thơ của Bác chép tay mấy bài, Cháu đi mải miết đường dài, Đọc thơ Bácthấy nhẹ vai ấm lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:08:09
Hành quân với cháu hôm nay,
Có thơ của Bác chép tay mấy bài.
Cháu đi mải miết đường dài,
Đọc thơ Bác,thấy nhẹ vai, ấm lòng.
Cháu đi, có Bác đi cùng,
Mỗi lời thơ sáng một vùng núi sông.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang