Ca dao Đất nước | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Non kia ai đắp mà cao, Sông sâu ai bới ai đào mà sâu?, Nước non là nước non trời, Ai phân được nước ai dời được non

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:34
Non kia ai đắp mà cao,
Sông sâu ai bới, ai đào mà sâu?
Nước non là nước non trời.
Ai phân được nước, ai dời được non.

Đại Hoàng phong cảnh hữu tình, Của nhiều đất rộng gái xinh trai tài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:33
Đại Hoàng phong cảnh hữu tình,
Của nhiều đất rộng gái xinh trai tài.

Trăng mờ còn tỏ hơn sao, Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:32
Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở, còn cao hơn đồi.

Ruộng đồng mặc sức chim bay, Biển hồ lai láng mặc bầy cá đua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:32
Ruộng đồng mặc sức chim bay
Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua.

Lên non đón gió lấy trầm, Xui ong lấy mật giục tằm nhả tơ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:31
Lên non đón gió lấy trầm,
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ.

Ngồi rồi may túi đựng trời, Đan phên chắn gió giết voi xem giò, Ngồi rồi vác thước đi đo, Đo từ núi Sở đo qua chùa Thầy…

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:31
Ngồi rồi may túi đựng trời
Đan phên chắn gió, giết voi xem giò.
Ngồi rồi vác thước đi đo,
Đo từ núi Sở đo qua chùa Thầy…

Thuyền ngược ta nhắn gió Nam, Thuyền xuôi ta nhắn mưa nguồn gió may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:30
Thuyền ngược ta nhắn gió Nam,
Thuyền xuôi ta nhắn mưa nguồn gió may.

Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chum lại nên hòn núi cao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:29
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chum lại nên hòn núi cao.

Tạnh trời mây kéo về non, Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:27
Tạnh trời mây kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.

Có trăng thì phụ lồng đèn, Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:26
Có trăng thì phụ lồng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.

Đố ai lặn xuống vực sâu, Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:26
Đố ai lặn xuống vực sâu
Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

Đố ai bắt chạch đằng đuôi, Bắt chim đầu cánh bắt người trong trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:24
Đố ai bắt chạch đằng đuôi,
Bắt chim đầu cánh, bắt người trong trăng.

Đố ai biết đá mấy hòn, Tua rua thấy chiếc trăng tròn mấy đêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:22
Đố ai biết đá mấy hòn,
Tua rua thấy chiếc trăng tròn mấy đêm.

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:20
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

Thăng Long Hà Nội đô thành, Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:19
Thăng Long Hà Nội đô thành,
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ.

Cố đô rồi lại tân đô, Nghìn năm văn vật bây giờ là đây, Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:18
Cố đô rồi lại tân đô,
Nghìn năm văn vật bây giờ là đây.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

Bóng đèn là bóng đèn hoa, Ai về vùng Bưởi với ta thì về, Vùng Bưởi có lịch có lề, Có sông tắm mát có nghề seo can

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:17
Bóng đèn là bóng đèn hoa,
Ai về vùng Bưởi với ta thì về.
Vùng Bưởi có lịch có lề,
Có sông tắm mát có nghề seo can.
Bối Khê, Tiên Lữ, chùa Thầy,
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tầy chùa Hương.
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
Nhịp chầy Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đố ai tát bể Đông Khê, Tát sông Bồ Đề trăng tròn mấy đêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:16
Đố ai tát bể Đông Khê,
Tát sông Bồ Đề trăng tròn mấy đêm.

Sông Lô một dải trong ngần, Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên, Sông Thao nước đục người đen, Ai lên phố Én cũng quên đường về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:15
Sông Lô một dải trong ngần
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.
Sông Thao nước đục người đen,
Ai lên phố Én cũng quên đường về.
Mẹ em buôn chỉ bán tơ.
Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn Sông Thao.
                          Nước sông Thao biết bao giờ cạn,
               Núi Ba Vì biết vạn nào cây?
           Nào nhà anh Tú đâu đây.

Đố ai lượm đá quăng trời, Đan gầu tát biển ghẹo người trong trăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:14
Đố ai lượm đá quăng trời,
Đan gầu tát biển, ghẹo người trong trăng.

Ai qua phố Nhổn phố La, Dừng chân ăn miếng chả dài thơm ngon, Ngọt thay cái quả cam tròn, Vừa thơm vừa mát hãy còn ở Canh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:13
Ai qua phố Nhổn, phố La,
Dừng chân ăn miếng chả dài thơm ngon.
Ngọt thay cái quả cam tròn.
Vừa thơm vừa mát hãy còn ở Canh.

Rủ nhau đi tắm hồ sen, Nước trong bóng mát hương sen cạnh mình, Cứ chi vườn ngọc ao quỳnh, Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:11
Rủ nhau đi tắm hồ sen,
Nước trong bóng mát, hương sen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh.
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay.

Bơi Đăm rước Giá hội Thầy, Vui thì vui vậy chẳng tầy rã La

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:10
Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy,
Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La.

Gắng ông kén hộ cốm vòng, Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui, Nhác trông lên chốn kinh đô, Kìa đền Quan Thánh nọ hồ Hoàn Gươm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:10
Gắng ông kén hộ cốm vòng,
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.
Nhác trông lên chốn kinh đô,
Kìa đền Quan Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm.

Trên rừng ríu rít tiếng chim, Cửa Lò róc rách suối reo đêm ngày, Thương nhau ta đứng ở đây, Nước non là bạn cỏ cây là tình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:09
Trên rừng ríu rít tiếng chim,
Cửa Lò róc rách suối reo đêm ngày.
Thương nhau ta đứng ở đây,
Nước non là bạn, cỏ cây là tình.

Sông Tuần một dải nông sờ, Hàm Rồng một dãy lờ mờ núi cao, Vui thay núi thẳm sông sâu, Thuyền đi hai dãy như sao hôm rằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:09
Sông Tuần một dải nông sờ,
Hàm Rồng một dãy lờ mờ núi cao.
Vui thay, núi thẳm sông sâu,
Thuyền đi hai dãy như sao hôm rằm.

Đông Ba Gia Hội hai cầu, Có chùa Diệu Đế bốn lầu hai chuông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:08
Đông Ba, Gia Hội, hai cầu,
Có chùa Diệu Đế bốn lầu hai chuông.

Nước giếng Vàng vừa trong vừa mát, Nâu chợ Chùa nhuộm lại lâu phai, Cá cửa Nhượng khoai Mục Bài, Khuyên ai về huyện Cẩm kẻo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:08
Nước giếng Vàng vừa trong vừa mát,
Nâu chợ Chùa nhuộm lại lâu phai.
Cá cửa Nhượng, khoai Mục Bài,
Khuyên ai về huyện Cẩm, kẻo
                                                    một mai tiếc nhầm.

Ai về Hà Tình thì về, Mặc lụa chợ Hạ uống nước chè Hương Sơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:07
Ai về Hà Tình thì về,
Mặc lụa chợ Hạ, uống nước chè Hương Sơn.

Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp, Đất Hương Cần ngọt quít thơm cam

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:06
Hồ Tĩnh Tâm giàu sen bách diệp,
Đất Hương Cần ngọt quít, thơm cam.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang