Tục ngữ Ốm đau - Thuốc thang | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:50
Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy.

Thà đau ngất chẳng thà giắt răng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:48
Thà đau ngất, chẳng thà giắt răng.

Đau một giây chết một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:47
Đau một giây, chết một giờ.

Để đau chạy thuốc chẳng tành giải trước thì hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:45
Để đau chạy thuốc, chẳng tành giải trước thì hơn.

Cứu bệnh như cứu hỏa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:43
Cứu bệnh như cứu hỏa.

Bệnh nào thuốc ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:42
Bệnh nào thuốc ấy.

Cờ ba cuộc cơm ba bát thuốc ba thang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:42
Cờ ba cuộc, cơm ba bát, thuốc ba thang.

Thuốc đắng dã tật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:41
Thuốc đắng dã tật.

Đau chóng đã chầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:41
Đau chóng, đã chầy.

Thuốc Nam đánh giặc thuốc Bắc lấy tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:40
Thuốc Nam đánh giặc, thuốc Bắc lấy tiền.

Thuốc có cam thảo nước có lão thần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:40
Thuốc có cam thảo, nước có lão thần.

Thuốc không hay bằng thang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:39
Thuốc không hay bằng thang.

Thuốc tra ma cúng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:38
Thuốc tra ma cúng.

Bần cùng bất đắc dĩ có lòi tỹ mới phải dịt lá vông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:38
Bần cùng bất đắc dĩ, có lòi tỹ mới phải dịt lá vông.

Số giàu đem đến dửng dưng, Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:08
Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang