Tục ngữ Cờ bạc | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cờ bạc là bác thằng bần cửa nhà bán hết tra chân vào cùm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:04
Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

Trong anh em ngoài cờ bạc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:03
Trong anh em, ngoài cờ bạc.

Cờ gian bạc lận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:03
Cờ gian bạc lận.

Cờ bạc về sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:02
Cờ bạc về sáng.

Cờ bạc khát nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:02
Cờ bạc khát nước.

Chẵn trong lẻ ngoài ai dài lưng thì được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:01
Chẵn trong lẻ ngoài, ai dài lưng thì được.

Cớ bí nhấc xe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:00
Cớ bí nhấc xe.

Cờ phải nước bí như bị phải trời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:59
Cờ phải nước bí như bị phải trời mưa.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang