Tục ngữ Ngu dốt | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ở đời có bốn chữ ngu: làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:07
Ở đời có bốn chữ ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

Già đời còn mang tơi chữa cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:07
Già đời còn mang tơi chữa cháy.

Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:05
Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:53
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Ngu si hưởng thái bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:52
Ngu si hưởng thái bình.

Thà rằng làm lẽ thứ mười còn hơn chính thất những người đần ngu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:46
Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất những người đần ngu.

Ba năm ở với người đần chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:45
Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang