Tục ngữ Đối phó - Sự chịu đựng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Của độc giải độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:46
Của độc giải độc.

Bọ nẹt đã có dẻ cùi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:45
Bọ nẹt đã có dẻ cùi.

Quả xanh lại gặp nanh sắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:44
Quả xanh lại gặp nanh sắc.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:44
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Kẻ cắp gặp bà già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:43
Kẻ cắp gặp bà già.

Thua năm quan không tiếc điếm mắc điếm mới rầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:43
Thua năm quan không tiếc, điếm mắc điếm mới rầu.

Trêu ong ong đốt trêu bụt bụt châm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:42
Trêu ong ong đốt, trêu bụt bụt châm.

Mềm nắn rắn buông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:40
Mềm nắn, rắn buông.

Thịt nạc dao phay xương xẩu rìu búa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:39
Thịt nạc dao phay, xương xẩu rìu búa.

Lành cho đường dữ thêm trượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:38
Lành cho đường, dữ thêm trượng.

Lành cho gáo vỡ làm muôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:37
Lành cho gáo, vỡ làm muôi.

Lành làm thúng thủng làm mê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:36
Lành làm thúng, thủng làm mê.

Hòn đất ném đi hòn chì ném lại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:35
Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.

Anh có sừng trâu bạc tôi có giác trâu đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:34
Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen.

Ông ăn chả bà ăn nem

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:34
Ông ăn chả, bà ăn nem.

Tùy cơ ứng biến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:33
Tùy cơ ứng biến.

Bấc đến đâu dầu đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:33
Bấc đến đâu, dầu đến đấy.

Bần cùng bất đắc dĩ lòi tĩ mới phải dịt lá vông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:32
Bần cùng bất đắc dĩ, lòi tĩ mới phải dịt lá vông.

Nước đến chân mới nhảy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:31
Nước đến chân mới nhảy.

Ép quả thì nước chảy ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:29
Ép quả thì nước chảy ra.

Tức nòng súng súng nổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:28
Tức nòng súng, súng nổ.

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:28
Tức nước, vỡ bờ.

Con giun xéo lắm cũng quằn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:26
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang