Tục ngữ Danh tiếng | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Báo chết để da người ta chết để tiếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:12
Báo chết để da, người ta chết để tiếng.

Người xa tiếng không xa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:12
Người xa, tiếng không xa.

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:11
Tốt danh hơn lành áo.

Ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:11
Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

Thà chết vũng chân trâu hơn chết khu đĩa đèn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:10
Thà chết vũng chân trâu, hơn chết khu đĩa đèn.

Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:09
Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo.

Được tiếng khen ho hen chẳng còn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:09
Được tiếng khen, ho hen chẳng còn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang