Tục ngữ Tính hà tiện | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Buôn tàu không giàu bằng hà tiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:44
Buôn tàu không giàu bằng hà tiện.

Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:43
Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện.

Hà tiện mới có phũ như chó mới giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:42
Hà tiện mới có, phũ như chó mới giàu.

Cho áo tiếc dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Cho áo, tiếc dải.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang