Sông lở cát bồi

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:05

Lọt sàng xuống nia

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:56

Lá rụng về cội

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:53

Nước đổ khó bốc

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:52

Tiếc chẳng bõ tức

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:48

Thua cay đánh gỡ

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:01:47
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.296
2 Duy Bách 1.886
3 Hiệp Nguyễn 1.284
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Quách Trinh 1.087
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 330 1.571
2 Trung Nghĩa 254 1.230
3 Anh Thư *very cute* 237 1.174
4 Chi chăm chỉ:>>> 179 862
5 Hôm nay tôi buồn 148 661
Lên đầu trang