Thở ra khói nói ra lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:12

Lời nói gói vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:12

Một lời nói một đọi máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:11

Người thì xông khói lời nói xông hương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:10

Nói hay hơn hay nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:05

Ăn bớt bát nói bớt lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:05

Chim khôn tiếc lông người khôn tiếc lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:04

Năng ăn hay đói năng nói hay lầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:02

Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01

Nói gần nói xa nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:00

Nói gần nói xa chẳng qua nói thực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:00

Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:58

Văn hoa chẳng qua nói thực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:55

Nói ngay hay trái tai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:54

Nói đúng như gãi vào chỗ ngứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:54

Một lời nói dối sám hối bảy ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:53

Nói ngọt lọt đến xương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:53

Nói ngọt lọt đến xương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:52

Miếng ngon nhớ lâu lời đau nhớ đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:51

Lời nói quan tiền tấm lụa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:51

Lời nói nên vợ nên chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:50

Lưỡi sắc hơn gươm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:50

Lưỡi mềm độc quá con ong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:49

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:48

Gươm hai lưỡi miệng trăm hình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:47
Lên đầu trang