Tục ngữ Lời nói - Dư luận | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thở ra khói nói ra lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:12
Thở ra khói, nói ra lời.

Lời nói gói vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:12
Lời nói, gói vàng.

Một lời nói một đọi máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:11
Một lời nói, một đọi máu.

Người thì xông khói lời nói xông hương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:10
Người thì xông khói, lời nói xông hương.

Chẳng được phẩm oản mâm xôi cũng được lời nói cho vui tấm lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:06
Chẳng được phẩm oản mâm xôi, cũng được lời nói cho vui tấm lòng.

Nói hay hơn hay nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:05
Nói hay hơn hay nói.

Ăn bớt bát nói bớt lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:05
Ăn bớt bát, nói bớt lời.

Chim khôn chưa bắt đã bay người khôn ít nói ít hay trả lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:04
Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn ít nói ít hay trả lời.

Chim khôn tiếc lông người khôn tiếc lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:04
Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời.

Vô duyên chưa nói đã cười có duyên gọi chín mười lời chẳng thưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:03
Vô duyên chưa nói đã cười, có duyên gọi chín mười lời chẳng thưa.

Ăn lắm thì hết miếng ngon nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:03
Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Năng ăn hay đói năng nói hay lầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:02
Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm.

Hương năng thắp năng khói người năng nói năng lỗi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:02
Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi.

Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01
Ở quen thói, nói quen sáo.

Nói gần nói xa nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:00
Nói gần nói xa, nói quen sáo.

Nói gần nói xa chẳng qua nói thực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:00
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thực.

Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:58
Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng.

Văn hoa chẳng qua nói thực

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:55
Văn hoa chẳng qua nói thực.

Nói ngay hay trái tai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:54
Nói ngay hay trái tai.

Nói đúng như gãi vào chỗ ngứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:54
Nói đúng như gãi vào chỗ ngứa.

Một lời nói dối sám hối bảy ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:53
Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.

Nói ngọt lọt đến xương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:53
Nói ngọt lọt đến xương.

Nói ngọt lọt đến xương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:52
Nói ngọt lọt đến xương.

Miếng ngon nhớ lâu lời đau nhớ đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:51
Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.

Lời nói quan tiền tấm lụa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:51
Lời nói quan tiền, tấm lụa.

Lời nói nên vợ nên chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:50
Lời nói nên vợ nên chồng.

Lưỡi sắc hơn gươm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:50
Lưỡi sắc hơn gươm.

Lưỡi mềm độc quá con ong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:49
Lưỡi mềm độc quá con ong.

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:48
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Gươm hai lưỡi miệng trăm hình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:56:47
Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang