Tục ngữ Anh chị em | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chị ngã em nâng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:11
Chị ngã em nâng.

Em khôn cũng là em chị chị dại cũng là chị em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:10
Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

Cắt dây bầu dây bí ai nỡ cắt dây chị dây em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:10
Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em.

Chẳng khôn thể chị lâu ngày chị đái ra váy cũng tày em khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:09
Chẳng khôn thể chị lâu ngày, chị đái ra váy cũng tày em khôn.

Anh thuận em hòa là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:07
Anh thuận em hòa là nhà có phúc.

Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:06
Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau.

Anh ngủ em thức em chực anh đi nằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:54:05
Anh ngủ em thức, em chực, anh đi nằm.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang