Tục ngữ Trách nhiệm | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cờ đến tay ai người ấy phất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:50
Cờ đến tay ai, người ấy phất.

Đỉa bám chân ai người ấy gỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:49
Đỉa bám chân ai, người ấy gỡ.

Gà đẻ thì gà cục tác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:49
Gà đẻ thì gà cục tác.

Đời cua cua máy đời cáy cáy đào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:48
Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.

Cơm vua nợ dân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:48
Cơm vua, nợ dân.

Dắt voi phải tìm đường cho voi đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:47
Dắt voi phải tìm đường cho voi đi.

Bút sa gà chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:47
Bút sa, gà chết.

Xay lúa thì đừng ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:46
Xay lúa thì đừng ẵm em.

Đun bếp thì đừng ẵm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:45
Đun bếp thì đừng ẵm em.

Lắm thầy thối ma nhiều cha con khó lấy chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:45
Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng.

Công ai nấy nhớ tội ai nấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:44
Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

Ai làm người ấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:44
Ai làm người ấy chịu.

Bụng làm dạ chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:43
Bụng làm, dạ chịu.

Của ai tai nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:43
Của ai, tai nấy.

Ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:41
Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy.

Bò ăn mạ có dạ bò chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:40
Bò ăn mạ, có dạ bò chịu.

Chó gầy hổ mặt người nuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:38
Chó gầy hổ mặt người nuôi.

Trăm tội đổ đầu oản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:38
Trăm tội đổ đầu oản.

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:37
Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang