Voi điếc dạn súng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:38

Quen tay hay việc

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Cần bát như chuyên

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:33

Có dốt mới khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31

Trước dại sau khôn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:30

Có phải mới trải

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.486
2 Duy Bách 1.916
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Quách Trinh 1.092
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 331 1.576
2 Trung Nghĩa 255 1.235
3 Anh Thư *very cute* 237 1.174
4 Chi chăm chỉ:>>> 180 867
5 ... 147 676
Lên đầu trang