Ca dao Giáo dục | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan

Sri Dương - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:59
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan

Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:51
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Trăm năm ai chớ bỏ ai, Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:50
Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

Cây cao thì gió càng lay, Càng cao danh vọng càng dày gian nan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:49
Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.

Hoa sen mọc bãi cát lầm, Tuy rằng lấm láp vẫn nhầm hoa sen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:48
Hoa sen mọc bãi cát lầm,
Tuy rằng lấm láp vẫn nhầm hoa sen.

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:48
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày.

Vì sông nên phải lụy thuyền, Những như đường liền ai phải lụy ai?, Kim vàng ai nỡ uốn câu, Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:47
Vì sông nên phải lụy thuyền,
Những như đường liền, ai phải lụy ai?
Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.

Ở nhà nhất mẹ nhì con, Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:46
Ở nhà nhất mẹ nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.

Ai ơi chớ vội cười nhau, Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười, Thức lâu mới biết đêm dài, Ở lâu mới biết là người có nhân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:46
Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười
Thức lâu mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết là người có nhân.

Mật ngọt càng tổ chết ruồi, Những nơi cay đắng là nơi thật thà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:45
Mật ngọt càng tổ chết ruồi,
Những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Cây cao bóng mát không ngồi, Ra ngồi chỗ nắng trách trời không mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:43
Cây cao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mưa.

Càng thắm thì lại càng phai, Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:42
Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.

Đồng tiền không phấn không hồ, Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:40
Đồng tiền không phấn không hồ
Sao mà khéo điểm khéo tô mặt người.

Bạn bè là nghĩa tương tri, Sao cho sau trước một bề mới nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:39
Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.

Có đỏ mà chẳng có thơm, Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:38
Có đỏ mà chẳng có thơm,
Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì.

Yêu nhau xé lụa may quần, Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:38
Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.

Ở sao cho vừa lòng người, Ở rộng người cười ở hẹp người chê, Giàu cha giàu mẹ thì mừng, Giàu cô giàu bác thì đừng có trông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:37
Ở sao cho vừa lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Giàu cha giàu mẹ thì mừng,
Giàu cô, giàu bác thì đừng có trông.

Khó mà biết lẽ biết trời, Biết ăn biết ở hơn người giàu sang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:36
Khó mà biết lẽ biết trời,
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.

Nước trong ai chẳng rửa chân, Hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:34
Nước trong ai chẳng rửa chân.
Hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây.

Thế gian còn dại chưa khôn, Sống mặc áo rách chết chôn áo lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:33
Thế gian còn dại chưa khôn,
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.

Hoa thơm ai dễ bỏ rơi, Người khôn ai nỡ nặng lời với ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:32
Hoa thơm ai dễ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời với ai.

Hoa thơm ai chẳng nâng niu, Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:32
Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.

Khôn thì trong trí lượng ra, Dại thì học lỏm người ta bề ngoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:31
Khôn thì trong trí lượng ra,
Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.

Gừng già gừng rụi gừng cay, Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:30
Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.

Kinh đô cũng có người rồ, Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:30
Kinh đô cũng có người rồ,
Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên.

Không cha có chú ai ơi, Thay mặt đổi lời chú cũng như cha

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:28
Không cha có chú ai ơi,
Thay mặt đổi lời chú cũng như cha.

Đừng thấy miếu rách mà khinh, Miếu rách mặc miếu thần linh hãy còn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:27
Đừng thấy miếu rách mà khinh.
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.

Chẻ tre lựa cật đan nia, Có chồng con một khỏi chia gia tài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:26
Chẻ tre lựa cật đan nia
Có chồng con một khỏi chia gia tài.

Có con hơn của anh ơi, Của như buổi chợ họp rồi lại tan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:24
Có con hơn của anh ơi
Của như buổi chợ họp rồi lại tan.

Đói cơm hơn kẻ no rau, Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:32:24
Đói cơm hơn kẻ no rau,
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang