Ca dao Văn hóa | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng mười tháng tám chọi trâu mà về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:44
Dù ai buôn đâu bán đâu,
Mồng mười tháng tám chọi trâu mà về.

Sơn Đông có tục múa mo, Bánh dầy bánh cuốn đem cho dân làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:41
Sơn Đông có tục múa mo,
Bánh dầy bánh cuốn đem cho dân làng.

Đã đi đến đám thì chơi, Đã đi đến đá tiếc lời làm chi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:40
Đã đi đến đám thì chơi,
Đã đi đến đá, tiếc lời làm chi.

Ai vào Bình Định mà nghe, Nói thơ chàng Lía hát vè Quảng Nam

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:40
Ai vào Bình Định mà nghe,
Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.

Đi về Thọ Lão hát chèo, Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:39
Đi về Thọ Lão hát chèo,
Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương.

Em ơi đừng khóc chị yêu, Nín đi chị kể chuyện Kiều cho nghe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:39
Em ơi đừng khóc chị yêu,
Nín đi chị kể chuyện Kiều cho nghe.

Bao giờ cho đến tháng hai, Con gái làm cỏ con trai be bờ, Gái thì kể phú ngâm thơ, Trai thì be bờ kể chuyện bài bây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:38
Bao giờ cho đến tháng hai,
Con gái làm cỏ, con trai be bờ.
Gái thì kể phú ngâm thơ,
Trai thì be bờ kể chuyện bài bây.

Gái trai cất giọng đêm hè, Tình ta trăng gió nghiêng về nước non, Sông sâu nước chảy đá mòn, Lòng ta sau trước sắt son không rời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:37
Gái trai cất giọng đêm hè,
Tình ta trăng gió nghiêng về nước non.
Sông sâu nước chảy đá mòn,
Lòng ta sau trước sắt son không rời.

Còn trời còn nước còn non, Còn câu Quan họ em còn say sưa, Những lời ao ước khách thơ…, Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:37
Còn trời còn nước còn non
Còn câu Quan họ em còn say sưa.
Những lời ao ước khách thơ…
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,
Nhớ nơi quan họ, nhớ lời ca hay.

Đồn đây có gái hát tài, Để ta đối dịch một vài trống canh, Dẫu thua dẫu được cũng đành, Bõ công đèn sách học hành bấy lâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:36
Đồn đây có gái hát tài,
Để ta đối dịch một vài trống canh.
Dẫu thua dẫu được cũng đành,
Bõ công đèn sách học hành bấy lâu.

Bao giờ cho đến giêng hai, Cho làng vào đám cho ai xem chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:36
Bao giờ cho đến giêng, hai
Cho làng vào đám cho ai xem chèo.

Đông quan mở hội vui thay, Thi văn thi võ lại bày cờ tiên, Sân đình nhạc múa đôi bên, Dưới sông chèo hát lại dìm bóng trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:35
Đông quan mở hội vui thay,
Thi văn thi võ lại bày cờ tiên.
Sân đình nhạc múa đôi bên,
Dưới sông chèo hát lại dìm bóng trâu
Bắt dê, bắt vịt, leo cầu,
Lại đây anh kể trước sau mọi trò.
Pháo cần treo lửng treo lơ,
Để cho quân tử đẩy đò đốt chơi.
Leo dây, múa rối trò bày,
Kẻ hay đáo đĩa người tài đánh đu.
Anh hùng thục nữ giao du…

Cu kêu ba tiếng cu kêu, Trông mau đến tết dựng nêu ăn chè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:35
Cu kêu ba tiếng cu kêu,
Trông mau đến tết dựng nêu ăn chè.

Đưa lên ta ví đôi lời, Sáo đôi với nhị nhị đôi với đàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:34
Đưa lên ta ví đôi lời,
Sáo đôi với nhị, nhị đôi với đàn

Ai về xóm Mí mà coi, Bắc niêu lên bếp xách roi ra đồng, Đất nghèo chạy bữa ăn đong, Mà câu hát ghẹo thì không mô bằng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:34
Ai về xóm Mí mà coi,
Bắc niêu lên bếp xách roi ra đồng.
Đất nghèo chạy bữa ăn đong,
Mà câu hát ghẹo thì không mô bằng.

Mấy người hát tối hôm qua, Hôm nay không hát cho ta nghe cùng, Hát cho con gái có chồng, Con trai có vợ mẹ dòng có con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:33
Mấy người hát tối hôm qua,
Hôm nay không hát cho ta nghe cùng.
Hát cho con gái có chồng,
Con trai có vợ, mẹ dòng có con.

Đi mô cũng nhớ quê nhà, Nhớ câu hát ghẹo nốc (thuyền) kề bên nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:32
Đi mô cũng nhớ quê nhà,
Nhớ câu hát ghẹo nốc (thuyền) kề bên nhau.

Hát cho đổ quán xiêu đình, Cho long lanh nước cho rung rinh trời, Nghe chàng là khách tài hoa, Mời chàng đối đáp một vài trống canh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:31
Hát cho đổ quán xiêu đình,
Cho long lanh nước cho rung rinh trời.
Nghe chàng là khách tài hoa.
Mời chàng đối đáp một vài trống canh.
Có lá mà lại có cành.
Có em mà lại có mình mới vui.

Nửa đêm trăng tắt sao tàn, Láng giềng ngủ hết em đàn anh nghe, Ra đây mà hát mấy câu, Được thua thua được cho nhau bằng lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:30
Nửa đêm trăng tắt sao tàn,
Láng giềng ngủ hết, em đàn anh nghe.
Ra đây mà hát mấy câu.
Được thua, thua được cho nhau bằng lòng.

Hò chơi bên gái bên trai, Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:30
Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.

Cơm chiên ăn với cá ve, Anh về nốc biển mà nghe câu hò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:29
Cơm chiên ăn với cá ve
Anh về nốc biển mà nghe câu hò.

Lý mấy câu kẻo sầu trong dạ, Như ta với mình trước lạ sau quen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:29
Lý mấy câu kẻo sầu trong dạ
Như ta với mình trước lạ sau quen.

Vẳng nghe tiếng hát đâu đây, Để ta bơi chiếc thuyền mây đi tìm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:28
Vẳng nghe tiếng hát đâu đây,
Để ta bơi chiếc thuyền mây đi tìm.

Lạ lùng anh mới tới đây, Bồ câu đóng sáo chim bay lạc đàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:26
Lạ lùng anh mới tới đây,
Bồ câu đóng sáo, chim bay lạc đàn.

Đồn đây hay hát hay đàn, Để ta lặn suối qua ngàn tới nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:26
Đồn đây hay hát hay đàn,
Để ta lặn suối qua ngàn tới nơi.

Đến đây chẳng lẽ ngồi không, Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:25
Đến đây chẳng lẽ ngồi không,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò.

Khăn vuông bốn chéo cột chùm, Miệng cười người nghĩa hò giùm ít câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:25
Khăn vuông bốn chéo cột chùm,
Miệng cười người nghĩa hò giùm ít câu.

Thiếu tay nên phải cầm chày, Hô lên ba tiếng dở hay đừng cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:24
Thiếu tay nên phải cầm chày
Hô lên ba tiếng dở hay đừng cười.

Nhờ trời mưa thuận gió hòa, Lúa vàng đầy ruộng lời ca vang đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:24
Nhờ trời mưa thuận gió hòa
Lúa vàng đầy ruộng, lời ca vang đồng.

Bây giờ sang trống canh ba, Mình ơi trở giọng cho ta trở làn!, Giọng mình mình để lá lang, Giọng ta ta để năm gian nhà đầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:23
Bây giờ sang trống canh ba.
Mình ơi, trở giọng cho ta trở làn!
Giọng mình, mình để lá lang
Giọng ta, ta để năm gian nhà đầy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang