Ca dao Tình cảm gia đình | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:58
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Con ơi mẹ bảo đây này,
Học buôn học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười.
Dù no, dù đói, cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan,
Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng
Trước là đắc nghĩa cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười
Con ơi! Nhớ bấy nhiêu lời.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, Năm canh chầy thức đủ năm canh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:56
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy thức đủ năm canh.

Lên non mới biết non cao, Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:55
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.

Chiều chiều xách giỏ hái rau, Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:55
Chiều chiều xách giỏ hái rau,
Ngó lên mả mẹ, ruột đau như dần.

Trách ai đặng cá quên nơm, Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:54
Trách ai đặng cá quên nơm,
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành.

Ân cha nặng lắm ai ơi!, Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:54
Ân cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Có cha có mẹ thì hơn, Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:53
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một như đường mía lau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:51
Mẹ già như chuối ba hương.
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều, Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:50
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:49
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Chim trời ai dễ đếm lông, Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:48
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

Tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:48
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha, kính mẹ, ấy là chân tu.

Anh đi làm mướn nuôi ai, Cho áo anh rách cho vai anh mòn?, Anh đi làm mướn nuôi con, Áo rách mặc áo vai mòn mặc vai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:47
Anh đi làm mướn nuôi ai,
Cho áo anh rách, cho vai anh mòn?
Anh đi làm mướn nuôi con.
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai.

Sống thì con chẳng cho ăn, Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:46
Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.

Nuôi con cho được vuông tròn, Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối long, Con ơi cho trọn hiếu trung!, Thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:46
Nuôi con cho được vuông tròn,
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long
Con ơi, cho trọn hiếu trung!
Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.

Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:45
Cây xanh thì lá cũng xanh.
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Ví dầu cầu dán đóng đanh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi trường học mẹ đi đường đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:45
Ví dầu cầu dán đóng đanh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi đường đời.

Có con đỡ gánh đỡ gồng, Con đi lấy chồng vai gánh tay mang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:44
Có con đỡ gánh đỡ gồng,
Con đi lấy chồng vai gánh tay mang.

Ai về tôi gửi buồng cau, Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy, Ai về tôi gửi đôi giày, Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:43
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

Trai mà chi gái mà chi, Sinh ra có ngãi còn gì là hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:43
Trai mà chi, gái mà chi
Sinh ra có ngãi còn gì là hơn.

Còn cha gót đỏ như son, Đến khi cha chết gót con đen sì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:42
Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha chết gót con đen sì.

Giàu sang nhiều kẻ đến nhà, Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:41
Giàu sang nhiều kẻ đến nhà
Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau.

Dì ruột thương cháu như con, Rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:40
Dì ruột thương cháu như con,
Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.

Anh em hiền thật là hiền, Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:39
Anh em hiền thật là hiền,
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.

Tưởng rằng chị ngã em nâng, Ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:39
Tưởng rằng chị ngã em nâng,
Ai ngờ chị ngã, em bưng miệng cười.

Anh em như chân với tay, Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:38
Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Dạy con dạy thuở còn thơ, Dạy vợ dạy thuở ban sơ mới về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:35
Dạy con dạy thuở còn thơ,
Dạy vợ, dạy thuở ban sơ mới về.

Tay mang khăn gói sang sông, Mẹ gọi mặc mẹ theo chồng cứ theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:33
Tay mang khăn gói sang sông,
Mẹ gọi mặc mẹ theo chồng cứ theo.

Thuyền đồng chở lái về đông, Con đi theo chồng để mẹ cho ai?, Mẹ già đã có con trai, Con là phận gái dám sai chữ tòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:33
Thuyền đồng chở lái về đông,
Con đi theo chồng để mẹ cho ai?
Mẹ già đã có con trai,
Con là phận gái dám sai chữ tòng.
Chỉ thề nước biếc non xanh,
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng đành.

Trời cao bể rộng mênh mông, Ở sao cho trọn tấm tình phu thê, Trót đà ngọc ước vàng thê, Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:34:31
Trời cao bể rộng mênh mông,
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê
Trót đà ngọc ước vàng thê
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang