Tục ngữ Phát triển - Suy tàn | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Người có lúc vinh lúc nhục nước có lúc đục lúc trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:40
Người có lúc vinh lúc nhục, nước có lúc đục lúc trong.

Nước dưới sông hết trong phải đục vận người đời hết thịnh phải suy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:39
Nước dưới sông hết trong phải đục, vận người đời hết thịnh phải suy.

Tháng năm đi trước tháng mười chẳng ngược về sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:38
Tháng năm đi trước, tháng mười chẳng ngược về sau.

Trăng đến rằm thì tròn sao đến tối thì sao mọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:37
Trăng đến rằm thì tròn, sao đến tối thì sao mọc.

Con mẹ đẻ con con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:37
Con mẹ đẻ con con.

Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:36
Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn.

Đất có gấu thì gấu lại mọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:35
Đất có gấu thì gấu lại mọc.

Còn da lông mọc hết da trọc lông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:35
Còn da lông mọc, hết da trọc lông.

Để lâu cứt trâu hóa bùn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:34
Để lâu cứt trâu hóa bùn.

Nhà xiêu khó chống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:33
Nhà xiêu khó chống.

Củi mục khó đun chổi cùn khó quét

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:33
Củi mục khó đun, chổi cùn khó quét.

Phá lá cây thì dễ phá chồi cây lặc lè chẳng xong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:32
Phá lá cây thì dễ, phá chồi cây lặc lè chẳng xong.

Đá trôi lăng không trôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:32
Đá trôi, lăng không trôi.

Tồn than tan lười cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:31
Tồn than, tan lười cày.

Trời sinh voi trời sinh cỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:31
Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

Sinh voi sinh cỏ; sinh rươi sinh vỏ quýt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:29
Sinh voi, sinh cỏ; sinh rươi, sinh vỏ quýt.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang