Con mẹ đẻ con con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:37

Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:36

Đất có gấu thì gấu lại mọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:35

Còn da lông mọc hết da trọc lông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:35

Để lâu cứt trâu hóa bùn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:34

Nhà xiêu khó chống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:33

Củi mục khó đun chổi cùn khó quét

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:33

Đá trôi lăng không trôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:32

Tồn than tan lười cày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:31

Trời sinh voi trời sinh cỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:31

Sinh voi sinh cỏ; sinh rươi sinh vỏ quýt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:29
Lên đầu trang