Những bài đồng dao | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Nhà nào nhà nấy còn đèn còn lửa, Mở cửa cho anh em chúng tôi vào, Bước lên giường cao thấy đôi lồng ấp, Bước ra đằng sau thấy ngôi nhà lợp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:30
Nhà nào nhà nấy, còn đèn còn lửa,
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào.
Bước lên giường cao thấy đôi lồng ấp,
Bước ra đằng sau, thấy ngôi nhà lợp.
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm,
Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ.
Vợ ông sinh đẻ những con tốt lành,
Những người như tranh, những con như rối.

Ba bà đi bán lợn con, Bán đi chẳng đắt lon ton chạy về, Ba bà đi bán lợn sề, Bán đi chẳng đắt chạy về lon ton

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:28
Ba bà đi bán lợn con,
Bán đi chẳng đắt lon ton chạy về.
Ba bà đi bán lợn sề,
Bán đi chẳng đắt chạy về lon ton.

Cái bống đi chợ Cầu Canh, Cái tôm đi trước củ hành theo sau, Con cua lạch bạch theo hầu, Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:28
Cái bống đi chợ Cầu Canh,
Cái tôm đi trước củ hành theo sau.
Con cua lạch bạch theo hầu,
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.

Con cò bay bổng bay la, Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng, Cha mẹ sinh đẻ tay không, Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:27
Con cò bay bổng bay la,
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng.
Cha mẹ sinh đẻ tay không,
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi.
Trước là nuôi cái thân tôi,
Sau nuôi đàn trẻ nuôi đời cò con.

Con chuột mà lọt bờ tre, Ông Cống bắt được bẻ què một chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:27
Con chuột mà lọt bờ tre,
Ông Cống bắt được bẻ què một chân.

Con cò chết rũ trên cây, Cò con giở sách xem ngày đưa ma, Cà cuống uống rượu la đà, Chim ri ríu rít bò ra lấy phần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:26
Con cò chết rũ trên cây,
Cò con giở sách xem ngày đưa ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Chim ri ríu rít bò ra lấy phần.

Con cò mà đậu cành tre, Thằng Tây bắn súng cò què một chân, Hôm sau ra chợ Đồng Xuân, Chú khách mới hỏi sao chân cò què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:25
Con cò mà đậu cành tre,
Thằng Tây bắn súng cò què một chân.
Hôm sau ra chợ Đồng Xuân,
Chú khách mới hỏi sao chân cò què.
Cò rằng cò đứng bụi tre,
Thằng Tây nó bắn cò què một chân.

Con cóc là cậu ông trời, Hễ ai đánh nó thời trời đánh cho, Con cóc là cậu thầy nho, Hễ ai đánh chết trời cho quan tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:25
Con cóc là cậu ông trời,
Hễ ai đánh nó thời trời đánh cho.
Con cóc là cậu thầy nho,
Hễ ai đánh chết trời cho quan tiền.

Con kiến mày ở trong nhà, Tao đóng cửa lại mày ra đường nào?, Con cá mà ở dưới ao, Tao tát nước vào mày chạy đường nào?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:24
Con kiến mày ở trong nhà.
Tao đóng cửa lại mày ra đường nào?
Con cá mà ở dưới ao.
Tao tát nước vào mày chạy đường nào?

Con kiến mày kiện củ khoai, Mày chê tao khó lấy ai cho giàu, Nhà tao chín đụn mười trâu, Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:23
Con kiến mày kiện củ khoai,
Mày chê tao khó lấy ai cho giàu.
Nhà tao chín đụn mười trâu,
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.
Cầu này cầu ái cầu ân,
Một trăm con gái rửa chân cầu này.
Có rửa thì rửa tay chân,
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh.
Nhà anh có một cây chanh,
Nó chửa ra ngành nó đã ra hoa.
Nhà anh có một mụ già,
Thổi cơm chẳng chín quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ lại đòi ngồi trên,
Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà.

Ông Rô mà lấy bà Rô, Đẻ ra con Giếc con Rô con Chày, Con Giếc đi hái rau đay, Con Rô kiếm củi con Chày thổi cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:23
Ông Rô mà lấy bà Rô,
Đẻ ra con Giếc con Rô con Chày,
Con Giếc đi hái rau đay,
Con Rô kiếm củi con Chày thổi cơm.

Ông trẳng ông trăng, Xuống chơi ông Chính, Ông Chính cho mõ, Xuống chơi nồi chõ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:22
Ông trẳng ông trăng
Xuống chơi ông Chính.
Ông Chính cho mõ
Xuống chơi nồi chõ
Nồi chõ cho vung.

Ông trăng mà lấy cô sao, Bao giờ có cưới thì cưới bằng trâu, Chớ cưới bằng lợn nàng dâu không về

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:22
Ông trăng mà lấy cô sao.
Bao giờ có cưới thì cưới bằng trâu,
Chớ cưới bằng lợn nàng dâu không về.

Tập tầm vông, Tay nào không, Tay nào có?, Tập tầm vó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:21
Tập tầm vông
Tay nào không
Tay nào có?
Tập tầm vó
Tay nào có?
Tay nào không?

Thả đỉa ba ba, Chớ bắt đàn bà, Phải tội đàn ông, Cơm trắng như bông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:20
Thả đỉa ba ba,
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông.
Cơm trắng như bông,
Gạo thuyền như nước
Đổ mắn đổ muối,
Đổ chuối hạt tiêu,
Đổ niêu cứt gà
Đổ phải nhà nòa
Nhà ấy phải chịu.

Cái cò là cái cò con, Mẹ nó yêu nó nó còn làm thơ, Cái cò bay bổng bay bơ, Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:20
Cái cò là cái cò con.
Mẹ nó yêu nó nó còn làm thơ.
Cái cò bay bổng bay bơ,
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng.
Đem về nàng nấu nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thì nàng lấy anh.

Thằng Bờm có cái quạt mo, Phú ông xin đổi ba bò chín trâu, Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu, Phú ông xin đổi ao sâu cá mè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:19
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

Cái cò cái vạc cái nông, Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò?, Không không tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi!

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:19
Cái cò cái vạc cái nông,
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?
Không, không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi!
Chẳng tin ông đến mà coi,
Mẹ con cái diệc còn ngồi ở kia

Ta cầm con dao, Làm sao cho sắc, Để mà dễ cắt, Để mà dễ chặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:18
Ta cầm con dao.
Làm sao cho sắc.
Để mà dễ cắt.
Để mà dễ chặt.
Chặt lấy củi cành
Trèo lên rừng xanh.
Chạy qua sườn núi.
Một mình thui thủi.
Chặt cây chặt củi.
Tìm chốn ta ngồi.
Ngồi mát thảnh thơi.
Kia một đàn chim.
Ở đâu bay đến,
Ở đâu bay lại
Con đang cắn trái
Con đang tha mồi
Qua lối nọ nó ăn
Cái con hưu kia
Mày đang ăn lộc
Lộc vả lộc xung
Mày không thấy tớ
Tớ không đuổi mày
Mày qua lối nọ làm chi?

Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:18
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống.
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy ông nắng lên.
Cho trẻ con chơi
Cho già bắt rận
Cho tôi đi cày.

Bao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng, Hùm nằm cho lợn liếm lông, Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:17
Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.
Thóc giống đuổi chuột trong bồ,
Đòng đong cân cấn đuổi cò ngoài ao.

Mày tát chuôm tao tao tát chuôm mày, Mày đầy rổ cá tao đầy rổ tôm, Mày đi chợ Cầu Nôm tao đi chợ Cầu Rền, Mày bán cửa đền tao bán cửa vua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:16
Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày,
Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm.
Mày đi chợ Cầu Nôm, tao đi chợ Cầu Rền,
Mày bán cửa đền, tao bán cửa vua.

Mày làm mắm chua to làm mắm thính, Mày con ông Chín ta con ông Xã, Mày là cái Ả tao là thằng Hai, Mày đội bồ đài tao cầm con dao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:15
Mày làm mắm chua, to làm mắm thính,
Mày con ông Chín, ta con ông Xã.
Mày là cái Ả, tao là thằng Hai.
Mày đội bồ đài, tao cầm con dao.
Mày làm sao, tao làm vậy.
Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng.
Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê.

Con mèo mày trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, Chú chuột đi chợ đằng xa, Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:15
Con mèo mày trèo cây cau.
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đằng xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

Con gà cục tác lá chanh, Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, Con chó khóc đứng khóc ngồi, Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:14
Con gà cục tác lá chanh,
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng khóc ngồi,
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.

Cóc chết để nhái mồ côi, Chẫu ngồi Chẫu khóc: “chàng ơi là chàng!”, Ễnh ương đánh lệnh đã vang, Tiền đâu mà trả nợ làng ngóe ơi!

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:14
Cóc chết để nhái mồ côi,
Chẫu ngồi, Chẫu khóc: “chàng ơi là chàng!”.
Ễnh ương đánh lệnh đã vang.
Tiền đâu mà trả nợ làng ngóe ơi!

Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, Ông ơi ông vớt tôi nào, Tôi có bề nào ông hãy xáo măng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:13
Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nào,
Tôi có bề nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Con cò chết tối hôm qua, Có một hạt gạo với ba đồng tiền, Một đồng mua trống mua kèn, Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:10
Con cò chết tối hôm qua
Có một hạt gạo với ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong
Một đồng mua mớ rau rong
Đem về thái nhỏ thờ vong con cò.

Cái cò mày mổ cái tôm, Cái tôm quắp lại lại nhai cái cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:09
Cái cò mày mổ cái tôm
Cái tôm quắp lại, lại nhai cái cò.

Con cò mắc giò mà chết, Con quạ ở nhà mua nếp làm chay, Con cu đánh trống bằng tay, Con mào đội mũ làm thầy đọc văn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:20:09
Con cò mắc giò mà chết
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Con cu đánh trống bằng tay
Con mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang