Tục ngữ Giống nhau | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ếch nào chả là thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:41
Ếch nào chả là thịt.

Máu trâu cũng như máu bò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:40
Máu trâu cũng như máu bò.

Máu bò cũng như tiết dê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:40
Máu bò cũng như tiết dê.

Lòng vả cũng như lòng sung một trăm con lợn cũng chung một lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:39
Lòng vả cũng như lòng sung, một trăm con lợn cũng chung một lòng.

Ngài khác gì tằm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:38
Ngài khác gì tằm.

Chim với phượng cũng kể loài hai chân thú với kỳ lân cũng kể loài bốn vó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:38
Chim với phượng cũng kể loài hai chân, thú với kỳ lân cũng kể loài bốn vó.

Thân chim cũng như thân cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:37
Thân chim cũng như thân cò.

Sung cũng như ngái mái cũng như mây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:36
Sung cũng như ngái, mái cũng như mây.

Ba thưng cũng vào một đấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:36
Ba thưng cũng vào một đấu.

Dương gian làm sao âm phủ làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:31
Dương gian làm sao, âm phủ làm vậy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang