Tế sớm khỏi ruồi

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:20

Theo voi ăn bã mía

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:08

Theo đóm ăn tàn

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:07

Theo nheo ăn nhớt

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:06

Nhờ gió bẻ măng

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02

Tát nước theo mưa

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:02

Đục nước béo cò

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:01

Giậu đổ bìm leo

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:58
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.084
2 Duy Bách 1.821
3 Hiệp Nguyễn 1.284
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Quách Trinh 1.087
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 330 1.571
2 Anh Thư *very cute* 237 1.174
3 Trung Nghĩa 211 1.019
4 Chi chăm chỉ:>>> 178 857
5 Hôm nay tôi buồn 147 664
Lên đầu trang