Đông tay hơn hay làm

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:58

Cả bè hơn cây nứa

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Có người có ta

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:54

Dễ người dễ ta

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:53

Sẩy đàn tan nghé

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Hễ chung thì chạ

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:50

Có mình thì giữ

Văn Học Dân Gian | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:49
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.746
2 Duy Bách 2.191
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.266
5 Huyền Trân 1.254
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 332 1.581
2 Trung Nghĩa 256 1.240
3 Anh Thư *very cute* 239 1.184
4 ♥Yrik jin 185 888
5 *•.¸♡ ɧàɳɳ♕ʈư♕ɖʉệ ... 161 738
Lên đầu trang