Than thân trách phận | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Vô doan xấu phước, lấy thằng chồng trước khật khùng, Lấy thằng chồng sau khôn quỉ, nó đào trùng nó ăn

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:44:33
Vô doan xấu phước, lấy thằng chồng trước khật khùng
Lấy thằng chồng sau khôn quỉ, nó đào trùng nó ăn

Thân em như hạt mưa rào, Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa, Thân em như như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:29
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân em như tấm lụa đào, Còn nguyên hay đã xé vuông nào cho ai?, - Thân em như tấm lụa đào, Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:27
Thân em như tấm lụa đào
Còn nguyên hay đã xé vuông nào cho ai?
- Thân em như tấm lụa đào
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai
Em vin cành trúc, em dựa cành mai
Đông đào tây liễu biết lấy ai bạn cùng

Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:24
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Thân em như giếng giữa đàng, Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:22
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân

Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng, Ước gì anh lấy được nàng, Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:11:03
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Rửa chân cho chí rửa tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh

Con vua mà lấy thằng bán than, Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo, Con quan đô đốc đô đài, Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:10:43
Con vua mà lấy thằng bán than
Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo
Con quan đô đốc đô đài
Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui

Con cò lặn lội bờ sông, Muốn lấy vợ đẹp mà không có tiền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:44
Con cò lặn lội bờ sông,
Muốn lấy vợ đẹp mà không có tiền

Cái cò lặn lội bờ sông, Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non, Nàng về nuôi cái cùng con, Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:41
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Ở nhà có nhớ anh chăng?
Để anh kể nỗi Cao Bằng cho nghe

Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ, Thương thay lũ kiến li ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:47
Thương thay thân phận con tằm
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ
Thương thay lũ kiến li ti
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi
Thương thay hạc lánh đường mây
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi
Thương thay con cuốc giữa trời
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

Nhớ xưa trả nợ ba đời, Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con, Gánh cực mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:48
Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà

Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ, Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi, Xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi, khe khô!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:07
Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ
Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi
Xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi, khe khô!

Mẹ em tham thúng xôi rền, Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng, Em đã bảo mẹ rằng: đừng!, Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:20
Mẹ em tham thúng xôi rền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng
Em đã bảo mẹ rằng: đừng!
Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.

Mẹ em tham gạo tham gà, Đem em gả bán cho nhà cao sang, Chồng em thì thấp một gang, Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:18
Mẹ em tham gạo tham gà
Đem em gả bán cho nhà cao sang
Chồng em thì thấp một gang
Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau
Nghĩ mình càng tức càng đau
Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang

Cha đời cái áo rách này, Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:05:02
Cha đời cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi!

Tiếc thay cái giếng nước trong, Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:04:35
Tiếc thay cái giếng nước trong
Ðể cho bèo tấm bèo ong lọt vào

Cau non trầu lộc mỉa mai, Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:04:33
Cau non trầu lộc mỉa mai
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?

Tiếc thay cái đọi bịt vàng, Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:04:30
Tiếc thay cái đọi bịt vàng
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!

Tiếc nồi cơm trắng để ôi, Tiếc con người lịch mà soi gương mờ

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:04:28
Tiếc nồi cơm trắng để ôi
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.

Ru con, con ngủ cho lâu, Để mẹ đi cấy ruộng sâu chưa về, Ru con, con ngủ cho mê, Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:03:57
Ru con, con ngủ cho lâu
Để mẹ đi cấy ruộng sâu chưa về
Ru con, con ngủ cho mê
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày
Ru con, con ngủ cho say
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng
Ru con, con ngủ cho nồng
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người

Ra đường trông thấy tơ người, Về nhà trông thấy chỉ tôi tôi buồn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:03:55
Ra đường trông thấy tơ người
Về nhà trông thấy chỉ tôi tôi buồn.

Ai làm cá bóng đi tu, Ai làm nước mắt cá thu buồn rầu, Phải chi ngoài biển có cầu, Em ra em vớt đoạn sầu cho anh

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:55
Ai làm cá bóng đi tu,
Ai làm nước mắt cá thu buồn rầu.
Phải chi ngoài biển có cầu,
Em ra em vớt đoạn sầu cho anh.

Lấy chồng làm lẽ khổ thay, Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công, Ðến tối chị giữ lấy chồng, Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:22
Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công
Ðến tối chị giữ lấy chồng
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài
Canh Tư chị gọi: Bớ Hai!
Trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo
Vì chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai

Thân em làm lẽ chẳng hề, Có như chính thất mà lê giữa giường, Tối tối chị giữ mất buồng, Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:01:20
Thân em làm lẽ chẳng hề
Có như chính thất mà lê giữa giường
Tối tối chị giữ mất buồng
Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò
Mong chồng, chồng chẳng xuống cho
Ðến khi chồng xuống, gà đã o o gáy dồn
Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn?
Mày cho tao mất vía kinh hồn về nỗi chồng con!

Cha mẹ nói oan, Quan nói hiếp, Chồng có nghiệp nói thừa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:00:00
Cha mẹ nói oan
Quan nói hiếp
Chồng có nghiệp nói thừa

Cây đa trốc gốc, thợ mộc đương cưa, Anh với em bề ngang cũng xứng, bề đứng cũng vừa, Bởi tại cha với mẹ kén lừa sui gia

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:59:32
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đương cưa
Anh với em bề ngang cũng xứng, bề đứng cũng vừa
Bởi tại cha với mẹ kén lừa sui gia

Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván, Ngó sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian, Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ, Quán năm gian đang đợi người nhớ thương

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:42
Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
Ngó sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian
Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ
Quán năm gian đang đợi người nhớ thương
Một em nói rằng thương,
Hai em nói rằng nhớ
Trách ông trời làm lỡ duyên anh
Anh ngồi gốc cây chanh
Anh đứng cội cây dừa
Nước mắt anh nhỏ như mưa
Ướt cái quần cái áo
Cái quần anh vắt chưa ráo
Cái áo anh vắt chưa khô
Thầy mẹ gả bán khi mô
Tiếc công anh lặn suốt giang hồ
Trời cao anh kêu không thấu
Đất rộng anh kêu nọ thông
Những người bòn của bòn công
Nam mô A Di Đà Phật, anh phủi tay không anh về.

Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng, Nước xao trăng dợn biết là về đâu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:35
Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng
Nước xao trăng dợn biết là về đâu

Gẫm thân phận thiếp như thuyền kia không bánh, Thân vì muốn lập thân mà ngại nặng gánh gia đình, Chàng ơi! Tại cảnh gia đàng em có một ông cha già đành cỡi hạc chầu tiên, Còn bà mẹ hiền như trái chín trên nhành chờ khi ướm rụng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:30
Gẫm thân phận thiếp như thuyền kia không bánh
Thân vì muốn lập thân mà ngại nặng gánh gia đình
Chàng ơi! Tại cảnh gia đàng em có một ông cha già đành cỡi hạc chầu tiên
Còn bà mẹ hiền như trái chín trên nhành chờ khi ướm rụng.
Chàng ơi! Em ra đây, gặp chàng em hỏi thiệt
Trai chàng tính cho em ở vậy hay là em cất bước thượng trình tòng phu
Chàng ơi! Tại cảnh gia đàng của em, mấy ống tre ngã xiêu ngã tó.
Mấy tấm vạt cau rớt lên rớt xuống, ai ngó vào cũng chặc lưỡi lắc đầu, hỡi ôi cho thân phận thiếp.
Anh kết nghĩa lương duyên với em tình chồng nghĩa vợ. Anh em bạn của anh đứng ngoài xa, miệng kêu tay ngoắc.
Bớ Tư ơi ! Người đâu sao không khác chi chị Thoại Khanh thuở trước khảy đàn tầm bạn mà kết nghĩa ái ân làm gì?

Anh thương em, Thương quấn, thương quýt, Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc xoài, Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy vô mui

Thứ 4, ngày 11/04/2018 08:58:28
Anh thương em
Thương quấn, thương quýt
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc xoài
Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy vô mui
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi
Để em nằm xuống đây
Kể từ em đau ban cua lưỡi trắng
Tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ em vinh hiển, em bắt anh bán nồi làm chi.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang