Ca dao Tình yêu đôi lứa | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Anh về Đập Đá Gò Găng, Để em dệt vải sáng trăng một mình, Em về dệt vải trên khung, Để em đọc sách cùng chung một đèn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:52
Anh về Đập Đá, Gò Găng,
Để em dệt vải sáng trăng một mình,
Em về dệt vải trên khung,
Để em đọc sách cùng chung một đèn.

Đêm hè gió mát trăng thanh, Em ngồi canh cửi còn anh vá chài, Nhất thương là cái hoa lài, Nhì thương ái đó áo dài ấm thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:48
Đêm hè gió mát trăng thanh.
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài.
Nhất thương là cái hoa lài,
Nhì thương ái đó áo dài ấm thân.
Gặp người sao có một lần.
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm.

Hôm qua dệt cửi thoi vàng, Sực nhớ đến chàng cửi lại dừng thoi, Cửi sầu cửi tủi chàng ơi, Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:47
Hôm qua dệt cửi thoi vàng.
Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi.
Cửi sầu, cửi tủi chàng ơi
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa.
Muốn ăn măng trúc măng giang,
Măng tre măng nứa cơm lam thì chèo.
Ngược xuôi lên thác xuống đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.

Đầu hè gió mát trăng thanh, Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng, Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt, Duyên ta đã trót cùng nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:43
Đầu hè gió mát trăng thanh,
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt,
Duyên ta đã trót cùng nhau.
Trăm năm thề những bạc đầu,
Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa.

Anh làm thợ mộc Thanh Hoa, Làm cầu làm quán làm nhà khéo thay, Lựa cột anh dựng đòn tay, Bào trơn đóng bén nó ngay một bề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:42
Anh làm thợ mộc Thanh Hoa,
Làm cầu làm quán làm nhà khéo thay.
Lựa cột anh dựng đòn tay,
Bào trơn đóng bén nó ngay một bề.
Bốn cửa anh chạm bốn dê,
Bốn con dê đực chầu về tổ tông.
Bốn cửa anh chạm bốn rồng,
Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo.
Bốn cửa anh chạm bốn mèo,
Con thì bắt chuột, con leo xà nhà.
Bốn cửa anh chạm bốn gà,
Đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn.
Bốn cửa anh chạm bốn lươn,
Con thì thắt khúc con thì trườn ra.
Bốn cửa anh chạm bốn hoa
Trên là hoa sói, dưới là hoa sen.
Bốn cửa anh chạm bốn đèn,
Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ.
Một đèn đọc sách ngâm thơ,
Một đèn anh để đợi chờ nàng đây.

Mấy người hát tối hôm qua, Hôm nay không hát cho ta nghe cùng, Hát cho con gái có chồng, Con trai có vợ mẹ dòng có con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:33
Mấy người hát tối hôm qua,
Hôm nay không hát cho ta nghe cùng.
Hát cho con gái có chồng,
Con trai có vợ, mẹ dòng có con.

Nửa đêm trăng tắt sao tàn, Láng giềng ngủ hết em đàn anh nghe, Ra đây mà hát mấy câu, Được thua thua được cho nhau bằng lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:30
Nửa đêm trăng tắt sao tàn,
Láng giềng ngủ hết, em đàn anh nghe.
Ra đây mà hát mấy câu.
Được thua, thua được cho nhau bằng lòng.

Hò chơi bên gái bên trai, Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:30
Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.

Cơm chiên ăn với cá ve, Anh về nốc biển mà nghe câu hò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:29
Cơm chiên ăn với cá ve
Anh về nốc biển mà nghe câu hò.

Đến đây chẳng lẽ ngồi không, Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:25
Đến đây chẳng lẽ ngồi không,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò.

Mấy khi nam nữ đua đờn, Cá vui vui nước sóng dờn với mây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:19
Mấy khi nam nữ đua đờn,
Cá vui vui nước, sóng dờn với mây.

Em về dệt cửi trên khung, Để anh đọc sách cùng chung một đèn, Vải em em bán lấy tiền, Em mua lụa liền may áo cho anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:02
Em về dệt cửi trên khung
Để anh đọc sách cùng chung một đèn.
Vải em em bán lấy tiền,
Em mua lụa liền may áo cho anh.
Trong thì lót tím lót xanh,
Ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù dung.

Non ra ngoài bề mù mù, Thấy anh câu đọc câu đù mà thương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:28:02
Non ra ngoài bề mù mù
Thấy anh câu đọc, câu đù mà thương.

Nước chảy xuôi thuyền anh trôi ngược, Anh chống không được anh bỏ sào xuôi, Sào xuôi thuyền cũng trôi xuôi, Khúc sông bỏ vắng để người sầu riêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:59
Nước chảy xuôi thuyền anh trôi ngược
Anh chống không được, anh bỏ sào xuôi.
Sào xuôi thuyền cũng trôi xuôi,
Khúc sông bỏ vắng để người sầu riêng.
Người sầu riêng cơm trắng không ăn.
Đã bưng lấy bát lại giằn xuống mâm.

Ai về nhắn với ông câu, Cá ăn thì giật để lâu mất mồi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:59
Ai về nhắn với ông câu,
Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi.

Câu cá cá chẳng ăn mồi, Đừng câu mà mệt đừng ngồi mà trưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:58
Câu cá cá chẳng ăn mồi,
Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa

Anh đây lên thác xuống ghềnh, Thuyền nan đã trải thuyền mành thử chơi, Đi cho khắp bốn phương trời, Cho trần biết mặt cho đời biết tên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:56
Anh đây lên thác xuống ghềnh,
Thuyền nan đã trải thuyền mành thử chơi.
Đi cho khắp bốn phương trời,
Cho trần biết mặt cho đời biết tên.
Tiếc công lên thác xuống ghềnh
Tay chèo tay chống một mình nhớ ai?
Bây giờ thở vắn than dài,
Ngờ rằng hò hẹn hay ai hẹn hò.

Lấy anh thì sướng hơn vua, Anh đi xúc giậm được cua kềnh càng, Đem về nấu nấu rang rang, Chồng chan vợ hút lại càng hơn vua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:55
Lấy anh thì sướng hơn vua,
Anh đi xúc giậm được cua kềnh càng
Đem về nấu nấu rang rang
Chồng chan vợ hút lại càng hơn vua.

Mài đưa đạp cám cho nhanh, Ép dầu mà chải tóc anh tóc nàng, Mài dừa dưới ánh trăng vàng, Ép dầu mà chải tóc nàng tóc anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:54
Mài đưa đạp cám cho nhanh,
Ép dầu mà chải tóc anh tóc nàng.
Mài dừa dưới ánh trăng vàng,
Ép dầu, mà chải tóc nàng tóc anh.

Em về dọn quán bán hàng, Để anh là khách đi đàng trú chân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:50
Em về dọn quán bán hàng,
Để anh là khách đi đàng trú chân.

Em ơi chớ lấy quân buôn, Hồi vui nó ở hồi buồn nó đi, Tin nhau buôn bán cùng nhau, Thiệt hơn hơn thiệt trước sau như là

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:49
Em ơi chớ lấy quân buôn,
Hồi vui nó ở, hồi buồn nó đi.
Tin nhau buôn bán cùng nhau,
Thiệt hơn hơn thiệt trước sau như là.
Hay gì lừa đảo kiếm lời,
Một nhà ăn uống tội trời riêng mang.
Theo chi những thói gian tham,
Phôi pha thực giả tìm đường dối nhau.
Của phi nghĩa có giàu đâu,
Ở cho ngay thật,  giàu sau mới bền.

Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ, Chợ Cờ Đỏ tuy nhỏ mà đông, Thấy em buôn bán anh chẳng vừa lòng, Để anh làm mướn kiếm từng đồng nuôi em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:47
Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ,
Chợ Cờ Đỏ tuy nhỏ mà đông.
Thấy em buôn bán anh chẳng vừa lòng,
Để anh làm mướn kiếm từng đồng nuôi em.

Hỏi anh làm thợ nơi nao, Để em gánh đục gánh bào đi theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:42
Hỏi anh làm thợ nơi nao.
Để em gánh đục gánh bào đi theo.

Muốn ăn cơm trắng cá thèn, Thì về Đa Bút đi rèn với anh, Một ngày ba bữa cơm canh, Tối về quạt mát cho anh ngồi rèn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:38
Muốn ăn cơm trắng cá thèn,
Thì về Đa Bút đi rèn với anh.
Một ngày ba bữa cơm canh.
Tối về quạt mát cho anh ngồi rèn.

Nhà em mả táng hàm rồng, Thì em mới lấy được chồng thợ khay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:27:36
Nhà em mả táng hàm rồng,
Thì em mới lấy được chồng thợ khay.

Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng, Ước gì anh lấy được nàng, Hà Nội Nam Định dọn đàng đưa dâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:26:50
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Hà Nội, Nam Định dọn đàng đưa dâu.
Tình Thanh, cung đốn trầu cau,
Nghệ An thời phải tui trâu mổ bò.
Hưng Yên quạt nước hỏa lò,
Thái Bình thời phải giã giò gói nem.
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm,
Hải Dương vót đũa, Phủ Đông đúc nồi.
Sơn Tây gánh đá nung vôi,
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè.

Hải Vân bát ngát nghìn trùng, Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn, Xưa nay qua đấy còn truyền, Lối đi lô giản thẳng miền ra khơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:26:49
Hải Vân bát ngát nghìn trùng,
Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn
Xưa nay qua đấy còn truyền,
Lối đi lô giản thẳng miền ra khơi
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về An Phú với anh thì về.

Bình Định có núi Vọng Phu, Có đầm Thị Nại có cù lao Xanh, Em về Bình Định cùng anh, Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:26:49
Bình Định có núi Vọng Phu,
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh,
Em về Bình Định cùng anh,
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.

Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về, Chúa Trịnh mất nước vua Lê khó còn, Đầu cha lấy làm chân con, Mười bốn năm tròn hết số thì thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:26:30
Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về,
Chúa Trịnh mất nước, vua Lê khó còn.
Đầu cha lấy làm chân con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.
Anh đi theo chú Tây Sơn,
Em về cày cuốc mà thương mẹ già.

Hỡi cô yếm thắm lòa lòa, Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?, Ước gì anh được ở gần, Để anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:40
Hỡi cô yếm thắm lòa lòa.
Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ước gì anh được ở gần,
Để anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang