Ca dao Quan hệ xã hội | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thế gian chẳng ít thì nhiều, Không dưng ai dễ đặt điều cho ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:03
Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.

Gió đưa liễu yếu mai oằn, Liễu yếu mặc liễu mai oằn mặc mai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:11:00
Gió đưa liễu yếu, mai oằn,
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.

Em ơi chị bảo em này, Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:59
Em ơi chị bảo em này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.

Chớ thấy áo rách mà cười, Những giống gà nòi lông nó lơ thơ, Áo dài chớ tưởng là sang, Bởi không áo ngắn phải mang áo dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:59
Chớ thấy áo rách mà cười,
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ.
Áo dài chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài.

Lúc khó thì chẳng ai nhìn, Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:57
Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

Sự đời nước mắt soi gương, Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:55
Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.

Cây cao thì gió càng lay, Càng cao danh vọng càng dày gian truân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:55
Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng càng dày gian truân.

Kinh đô cũng có người rồ, Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:54
Kinh đô cũng có người rồ
Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên.

Ở nhà nhất mẹ nhì con, Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:53
Ở nhà nhất mẹ nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.

Hoa thơm ai chẳng nâng niu, Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:51
Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.

Tranh quyền cướp nước gì đây, Coi nhau như bát nước đầy là hơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:50
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.

Thuyền đua bè sậy cũng đua, Thấy rau muống vượt rau dừa vượt theo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:48
Thuyền đua bè sậy cũng đua,
Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.

Bực mình chẳng muốn nói ra, Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:46
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời.

Màn treo chiếu rách cũng treo, Hương xông nghi ngút củi rều cũng xông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:46
Màn treo, chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.

Chuông khánh còn chẳng ăn ai, Nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre, Chuông khánh còn chẳng ăn chè, Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:42
Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre.
Chuông khánh còn chẳng ăn chè,
Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi.

Khôn thì trong trí lượng ra, Dại thì học lỏm người ta bề ngoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:42
Khôn thì trong trí lượng ra,
Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.

Khôn ngoan ba chốn bốn bề, Đừng cho ai lấn chớ hề lấn ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:39
Khôn ngoan ba chốn bốn bề,
Đừng cho ai lấn, chớ hề lấn ai.

Nước trong ai chẳng rửa chân, Hoa thơm ai chả tới gần gốc cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:38
Nước trong ai chẳng rửa chân,
Hoa thơm ai chả tới gần gốc cây.

Trách người một trách ta mười, Bởi ta bạc trước cho người tệ sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:38
Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta bạc trước cho người tệ sau.

Khi giàu chẳng có đỡ ai, Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:37
Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.

Những người lúa đụn tiền kho, Ruột bằng chạc chỉn (sợi chỉ) miệng to bằng trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:36
Những người lúa đụn tiền kho
Ruột bằng chạc chỉn (sợi chỉ), miệng to bằng trời.

Mật ngọt càng tổ chết ruồi, Những lời cay đắng là nơi thật thà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:35
Mật ngọt càng tổ chết ruồi,
Những lời cay đắng là nơi thật thà.

Thà rằng ăn bát cơm rau, Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:33
Thà rằng ăn bát cơm rau,
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời.

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:32
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.

Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng, Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì, Chúa Chổm uống rượu tì tì, Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:32
Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng,
Thác xuống âm phủ, chẳng mang được gì.
Chúa Chổm uống rượu tì tì,
Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô.

Làm trai đi biển đi sông, Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:30
Làm trai đi biển đi sông,
Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn.

Bị rách nhưng lại có vàng, Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:29
Bị rách nhưng lại có vàng,
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.

Ngựa mạnh chẳng quản đường dài, Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:27
Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.

Khi thương thì thương cả nhà, Khi ghét thì muốn người ta ghét giùm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:24
Khi thương thì thương cả nhà,
Khi ghét thì muốn người ta ghét giùm

Khăn chàm dãi nắng thời phai, Bồ câu dãi nắng thời mài chẳng ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:10:24
Khăn chàm dãi nắng thời phai,
Bồ câu dãi nắng thời mài chẳng ra.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang