Uống nước nhớ nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:22

Sông có khúc người có lúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:22

Người có lúc vinh lúc nhục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:21

Ở hiền gặp lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:21

Có công mài sắt có ngày nên kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:19
Lên đầu trang