Ca dao Tục ngữ - Văn học dân gian | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau, Anh em thuận hòa là nhà có phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:20
Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

Có công mài sắt có ngày nên kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:19
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Nhà cao em cũng chẳng thèm, Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:06:19
Nhà cao em cũng chẳng thèm.
Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang