Xa thơm gần thối

Biết Tuốt - Thứ 7, ngày 16/03/2019 22:52:12

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

Trực Phạm - Thứ 7, ngày 16/03/2019 22:52:01

Người đâu của đấy

Biết Tuốt - Thứ 6, ngày 14/12/2018 10:48:16

Cha nào con nấy

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:19:29

Ở đây một hạt cơm rơi, Ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:17:45

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Dang Thư - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:10:01

Bách chiến bách thắng

Cường Quốc Nguyễn - Chủ nhật, ngày 18/11/2018 22:05:50

Làm khách sạch bụng

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 01/05/2018 22:04:18

Cái áo không làm nên thầy tu

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:39:43

Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:16

Con ăn cho no, con ngủ cho no, Ngày sau con lớn, con bò như bố con kia

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:41:17

Lấy anh không đói chẳng no, Bảy ngày một bữa kéo giò chẳng lên

Văn Học Dân Gian - Thứ 4, ngày 11/04/2018 22:39:38
Lên đầu trang