Ca dao Tục ngữ - Văn học dân gian | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tử vi xem số cho người, Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:18
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

Số cô chẳng giàu thì nghèo, Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà, Số cô có mẹ có cha, Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:16
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai

Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ, Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:13
Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi

Chập chập rồi lại cheng cheng, Con gà sống thiến để riêng cho thầy, Đơm xôi thì đơm cho đầy, Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:11
Chập chập rồi lại cheng cheng
Con gà sống thiến để riêng cho thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?, Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:09
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây?

Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?, Thủng thỉnh như chúng anh đây, Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:07
Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

Một nong tằm bằng năm nong kén, Một nong kén bằng chín nén tơ, Em thương anh tháng đợi năm chờ, Lòng nào dứt mối lìa tơ cho đành

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:05
Một nong tằm bằng năm nong kén
Một nong kén bằng chín nén tơ
Em thương anh tháng đợi năm chờ
Lòng nào dứt mối lìa tơ cho đành.

Cơm cha, cơm mẹ đã từng, Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người, Cơm người khổ lắm mẹ ơi, Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:02
Cơm cha, cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm mẹ ơi
Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn

Đêm qua ngỏ cửa chờ ai, Đêm nay cửa đóng then cài khăng khăng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:00
Đêm qua ngỏ cửa chờ ai
Đêm nay cửa đóng then cài khăng khăng.

Ai về cho em về theo, Ngó truông: truông rậm, ngó đèo: đèo cao!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:58
Ai về cho em về theo
Ngó truông: truông rậm, ngó đèo: đèo cao!

Cô kia đứng ở bên sông, Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:56
Cô kia đứng ở bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang

Ước gì sông rộng một gang, Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:54
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi

Đêm qua chớp bể mưa nguồn, Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng?, Cá buồn cá lội tung tăng, Em buồn em biết đãi đằng cùng ai?

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:51
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng?
Cá buồn cá lội tung tăng,
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai?

Nhớ xưa trả nợ ba đời, Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con, Gánh cực mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:48
Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà

Thò tay hái trộm trái xoài, Làng xóm bắt được đánh hai chục đòn, Ðắng cay như trái bồ hòn, Bầm gan tím ruột dạ còn thương em

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:46
Thò tay hái trộm trái xoài
Làng xóm bắt được đánh hai chục đòn
Ðắng cay như trái bồ hòn
Bầm gan tím ruột dạ còn thương em.

Đã thương nhau thì thương cho chắc, Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn, Đừng như con thỏ đầu truông, Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:42
Đã thương nhau thì thương cho chắc
Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ đầu truông
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân, Bước lên xe đầu đội khăn rằn, Nói năng đúng điệu, tảo tần bán buôn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:40
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Bước lên xe đầu đội khăn rằn
Nói năng đúng điệu, tảo tần bán buôn

Giận chồng xách gói ra đi, Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:37
Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về.

Cái kiến mày kiện củ khoai, Mày chê tao khó, lấy ai cho giàu, Nhà tao chín đụn, mười trâu, Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:35
Cái kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó, lấy ai cho giàu
Nhà tao chín đụn, mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Con sóc mày trèo cành nho, Anh kia không vợ hay mò đi đêm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:32
Con sóc mày trèo cành nho
Anh kia không vợ hay mò đi đêm

Thiếp nhớ chàng tấm phên hư, nuộc lạt đứt, Chàng nhớ thiếp khi đắng nước lúc nghẹn cơm, Ba trăng là mấy mươi hôm?, Mai nam vắng trước, chiều nồm quạnh sau

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:31
Thiếp nhớ chàng tấm phên hư, nuộc lạt đứt
Chàng nhớ thiếp khi đắng nước lúc nghẹn cơm
Ba trăng là mấy mươi hôm?
Mai nam vắng trước, chiều nồm quạnh sau

Thuyền ngược ta khấn gió nồm, Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:28
Thuyền ngược ta khấn gió nồm
Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may

Mống bên đông, vồng bên tây, Chẳng mưa dây thì bão giật

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:25
Mống bên đông, vồng bên tây
Chẳng mưa dây thì bão giật

Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy, Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:22
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi

Thâm đông, hồng tây, dựng may, Ai ơi ở lại ba ngày hẵng đi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:20
Thâm đông, hồng tây, dựng may
Ai ơi ở lại ba ngày hẵng đi

Mấy đời sấm trước có mưa, Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:17
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng

Kiến đen tha trứng lên cao, Thế nào cũng có mưa rào rất to

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:15
Kiến đen tha trứng lên cao
Thế nào cũng có mưa rào rất to

Lạy ông nắng lên, Cho trẻ nó chơi, Cho già bắt rận, Cho tôi đi cày

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:12
Lạy ông nắng lên
Cho trẻ nó chơi
Cho già bắt rận
Cho tôi đi cày

Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:10
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần

Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ, Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi, Xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi, khe khô!

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:07:07
Khổ chi phận em cha chả là cam phận khổ
Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi
Xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi, khe khô!
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang