Ca dao Tục ngữ - Văn học dân gian | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Đèo mô cao bằng đèo Cây Cốc?, Dốc mô ngược bằng dốc Mỹ Cang?, Một tiếng anh than hai hàng lệ nhỏ, Em có mẹ già biết bỏ cho ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:31
Đèo mô cao bằng đèo Cây Cốc?
Dốc mô ngược bằng dốc Mỹ Cang?
Một tiếng anh than hai hàng lệ nhỏ
Em có mẹ già biết bỏ cho ai

Ngang lưng thì thắt bao vàng, Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài, Một tay thì cắp hỏa mai, Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:28
Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.

Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, Trông trời, trông đất, trông mây, Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:25
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.

Núi cao chi lắm núi ơi, Núi che mặt trời chẳng thấy người thương

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:22
Núi cao chi lắm núi ơi,
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương

Ở đời muôn sự của chung, Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:19
Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, Vôi nào là vôi chẳng nồng, Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:17
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

Ơn cha nặng lắm ai ơi, Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:14
Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

Phượng hoàng đậu nhánh vông nem, Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi, Ngã tư Chợ Gạo nước hồi, Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:12
Phượng hoàng đậu nhánh vông nem,
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi.
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi,
Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai.

Qua cầu ngả nón trông cầu, Cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:09
Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu.

Qua đình ngả nón trông đình, Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:07
Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu

Chồng em áo rách em thương, Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:04
Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Chồng người du kích sông Lô, Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:02
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Quả cau nho nhỏ, Cái vỏ vân vân, Nay anh học gần, Mai anh học xa

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:09:00
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa.
Lấy chồng từ thuở mười ba,
Đến năm mười tám thiếp đà năm con.
Ra đường thiếp hãy còn son,
Về nhà thiếp đã năm con một chồng.

Quân tử là quân tử Tàu, Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:58
Quân tử là quân tử Tàu
Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều.

Rủ nhau xuống bể mò cua, Đem về nấu quả mơ chua trên rừng, Em ơi chua ngọt đã từng, Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:56
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau

Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:54
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn

Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:52
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Đi đâu mà chẳng lấy chồng, Người ta lấy hết chổng mông mà gào, Gào rằng: đất hỡi trời cao, Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:49
Đi đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào
Gào rằng: đất hỡi trời cao
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
Ông Trời ngoảnh lại mà trông:
Mày hay kén chọn ông không cho mày!

Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ, Thương thay lũ kiến li ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:47
Thương thay thân phận con tằm
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ
Thương thay lũ kiến li ti
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi
Thương thay hạc lánh đường mây
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi
Thương thay con cuốc giữa trời
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp mật, như đường mía lau, Đường mía lau càng lâu càng ngát, Cơm nếp mật ngào ngạt hương say

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:44
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật, như đường mía lau
Đường mía lau càng lâu càng ngát
Cơm nếp mật ngào ngạt hương say
Ba hương lây lất tháng ngày
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi
Mẹ già như áng mây trôi
Như sương trên cỏ, như lời hát ru
Lời hát ru vi vu trong gió
Sương trên cỏ khó vỡ dễ tan
Mây trôi lãng đãng trên ngàn
Gió đưa tan, hợp, hợp, tan, nao lòng.

Yêu nhau yêu cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:42
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Thương nhau củ ấu cũng tròn, Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:40
Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông

Yêu nhau cau bảy bổ ba, Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:38
Yêu nhau cau bảy bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Một thương tóc bỏ đuôi gà, Hai thương ăn nói mặn mà có duyên, Ba thương má lúm đồng tiền, Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:36
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh
Chín thương em ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai.

Hà Nội băm sáu phố phường, Hàng Bột, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:33
Hà Nội băm sáu phố phường
Hàng Bột, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh

Cái ngủ mày ngủ cho lâu, Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về, Bắt được con trắm con trê, Kéo cổ lôi về cho cái ngủ ăn

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:30
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con trắm con trê
Kéo cổ lôi về cho cái ngủ ăn

Đồn rằng quan lớn có danh, Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai, Vua khen: Rằng ấy mới tài, Ban cho cái áo với hai đồng tiền

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:28
Đồn rằng quan lớn có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Vua khen: Rằng ấy mới tài,
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy trước tiên,
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra.
Giặc sợ giặc chạy về nhà,
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân.

Cậu cai nón dấu lông gà, Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai, Ba năm được một chuyến sai, Áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:25
Cậu cai nón dấu lông gà
Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai
Ba năm được một chuyến sai
Áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê

- Chàng ơi buông áo em ra, Để em đi chợ kẻo hoa em tàn, - Hoa tàn thì mặc hoa tàn, Mấy thuở gặp nàng, nàng biểu buông ra

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:23
- Chàng ơi buông áo em ra
Để em đi chợ kẻo hoa em tàn
- Hoa tàn thì mặc hoa tàn
Mấy thuở gặp nàng, nàng biểu buông ra

Tiền buộc dải yếm bo bo, Trao cho thầy bói rước lo vào mình

Thứ 4, ngày 11/04/2018 09:08:20
Tiền buộc dải yếm bo bo
Trao cho thầy bói rước lo vào mình
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang